Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Lázně v Prachaticích budou

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Lázně v Prachaticích budou

Z tisku a médií:

Lázně v Prachaticích budou / MF Dnes

Zdroj: MF Dnes

Datum: 7. 4. 2010

Fórum čtenářů, výběr z dopisů, kráceno:

V médiích se objevily minulý týden některé nepřesné a neúplné informace o projektu obnovy Lázní sv. Markéty v Prachaticích.
Předně bych chtěl jako největší akcionář společnosti ujistit, že Prachatice o žádné pozemky nepřišly.

Pozemky jsou vloženy do akciové společnosti Léčebné centrum sv. Markéty, ve které má město Prachatice 15% podíl. Starosta Prachatic Jan Bauer zároveň hájí zájmy města ve statutárních orgánech na pozici člena představenstva. Zároveň všechna zásadní rozhodnutí okolo lázní procházejí schvalovacím procesem na městském zastupitelstvu, zejména pak podíl Prachatic na projektu.

Podíl města Prachatic ve společnosti bude podle smluvních ujednání ve výsledku výrazně vyšší, protože v roce 2008 odsouhlasilo zastupitelstvo vklad 60 mil. Kč do společnosti, ovšem z pohledu města velmi rozumně podmínilo výplatu této sumy kolaudací prvních dvou etap projektu. Pokud tedy bude tato smlouva realizována, podíl města ve společnosti může být i vyšší než 50%!

Zazněla i spekulace ohledně rostoucí ceny pozemků, která byla porovnána s cenou pozemků stavebních. Za prvé, toto porovnání ceny je z tržního hlediska naprosto nesmyslné (jakoby někdo porovnával např. cenu automobilu bez motoru a s motorem), protože v územním plánu je jasně uvedeno budoucí využití jen a čistě pro účely rekreační a lázeňské - zmíněné tři samostatné vily již v novém stavebním programu nefigurují a nepočítá se s jejich výstavbou.

Informace o tom, že v současné době mají pozemky vyšší hodnotu než před 10 roky, je samozřejmě správný úsudek. Cena nemovitostí za posledních 10 let vzrostla a díky tomu stoupla i hodnota pozemků ve vlastnictví společnosti, kde je Město Prachatice významným akcionářem. Výše podílu města je závislá na výši dalších kapitálových vstupů tak, jak se o nich zmiňuji dříve.

Společnost byla nucena na jaře loňského roku zastavit stavební práce, protože stále usiluje o přidělení dotací z fondů z Evropské unie. Zásadní podmínkou možnosti získání dotací je požadavek, že žadatel nezahájí výstavbu do doby schválení podané žádosti. Všichni partneři a provozovatelé projektu souhlasili s odložením realizace výstavby do doby vyčerpání všech možností vedoucích k získání evropských dotací.

Mimo vložené městské pozemky vložili soukromí investoři do projektu již částku 50 mil Kč. Nepřesné a zavádějící informace šířené některými médii nepoškozují jen zúčastněné představitele politického života, ale bohužel zejména obchodní zájmy soukromých investorů, kteří již do přípravy projektu vložili nemalé prostředky ze svých soukromých zdrojů. Prostředky byly použity zejména na projektové práce, externí zpracování žádostí o dotace, přípravné stavební práce a další provozní náklady na chod společnosti od doby jejího založení, tedy od roku 2001.

Naším společným cílem, soukromých investorů, města i jeho obyvatel je snaha o udržení dobrého jména projektu. Šíření nepravdivých či nepřesných informací přináší destruktivní energii a konečné realizaci projektu nijak nepomáhá. Věřím, že po ukončení volebního období bude opět klid na pokračování realizace našeho projektu.

O autorovi| Ladislav Marek, Předseda představenstva akciové společnosti Léčebné centrum sv. Markéty v Prachaticích

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - Jižní Čechy
Autor: Ladislav Marek

« Zpět

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Ods Prachatice Hospic