Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Je v našem zájmu oslabit Camerona?

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Je v našem zájmu oslabit Camerona?

Z tisku a médií:

Je v našem zájmu oslabit Camerona? / Lidové noviny

Zdroj: Lidové noviny

Datum: 5. 2. 2013

V zájmu České republiky je úspěšný rozvoj Evropské unie a úspěšné řešení dluhové krize v eurozóně

Miroslav Kalousek tvrdí, že neexistuje žádný důvod, proč ihned nepřistoupit ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, zjednodušeně nazývané jako fiskální pakt. Ve skutečnosti jsou minimálně dva zásadní. První je právní a koncepční, druhý se jmenuje David Cameron.
Prvním důvodem je, že fiskální pakt je smlouva, která podle právní analýzy vlády ČR není v souladu s primárním právem EU, tedy tzv. zakládajícími smlouvami. Jinak řečeno, fiskální pakt porušuje primární právo Unie. Například tím, že zavádí de facto hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou v Radě Evropské unie (která je vrcholným orgánem EU) při přijímání nápravných opatření v těch zemích EU, které překračují výši zadlužení stanovenou fiskálním paktem. Nebo tím, že ukotvuje reálný přenos pravomocí jednotlivých států na orgány Evropské unie.
V zájmu České republiky je úspěšný rozvoj Evropské unie a úspěšné řešení dluhové krize v eurozóně. V zájmu České republiky proto není podporovat takové změny v legislativě EU, které porušují základní a všemi zeměmi schválený právní rámec EU, protože porušování nebo ohýbání základních smluv může vést k podkopání základů, na kterých evropský projekt stojí, a nakonec k jejich rozpadu. A pokud tak česká vláda někdy činí, tak proto, že česká neúčast nebo veto by blokovalo řešení aktuální krize. To však není případ našeho nepřistoupení k fiskálnímu paktu.
Naopak, bylo by chybou se k fiskálnímu paktu nyní připojit a nepřímo tak deklarovat, že Česká republika bude napříště přikyvovat porušování primárního práva EU, které bude vynucováno aktuální krizovou situací. Kroky toho typu, ke kterým řadím i překotnou hlubší integraci – federalizaci – Evropy zahájenou v loňském roce evropským prezidentem a Evropskou komisí, mohou postupnou integraci Evropy ohrozit.
Dokonce už k tomu dochází. Veřejné mínění ve Velké Británii je k Evropské unii stále kritičtější, část veřejnosti požaduje vystoupení země z EU. Na začátku jmenovaný David Cameron se snaží Británii v EU udržet, odvrátit referendum (zatracená přímá demokracie, že?), a proto ve svém nedávném projevu navrhl novou vizi budoucnosti Evropské unie, která je alternativou k současným snahám EU federalizovat. A to je podle mého názoru druhý dobrý důvod, proč se nyní nepřipojovat k fiskálnímu paktu. V zájmu ČR je, aby se kolem návrhů britského premiéra rozproudila diskuse, protože právě Cameronův návrh může být tím správným řešením, jak nadále budovat společnou a úspěšnou Evropu, nebo alespoň Velkou Británii udržet v Evropské unii. Pokud se nyní připojíme k fiskálnímu paktu, bude to na úrovni EU interpretováno, případně zneužito k oslabení pozice Velké Británie, jíž je v evropských otázkách Česká republika často jediným spojencem.

« Zpět

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Co nám vzkazuje Jan Palach? Cena svobody je absolutní. Bez ní není život

Jedenáctého srpna roku 1968 slavil Jan Palach dvacáté narozeniny. Možná, navzdory všem přicházejícím varovným signálům, stále ještě doufal, že o svém osudu budeme moci rozhodovat sami. ...

více

Drahý moloch na talíři školáků

Pokud chcete porozumět tomu, proč stát bobtná, krásným příkladem je nejnovější návrh ministerstva školství, aby děti, na které rodiče pobírají přídavek, měly ve školách oběd zdarma. Myšlenka zní bohul...

více

Co potřebujeme pro inovační strategii

Inovační strategie Česka do roku 2030, o jejíž přípravě informovaly Hospodářské noviny, po právu měla by být věcí národního zájmu. Je opravdu nejvyšší čas na transformaci celého pojetí české ekonomiky...

více
Ods Prachatice Hospic