Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Je v našem zájmu oslabit Camerona?

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Je v našem zájmu oslabit Camerona?

Z tisku a médií:

Je v našem zájmu oslabit Camerona? / Lidové noviny

Zdroj: Lidové noviny

Datum: 5. 2. 2013

V zájmu České republiky je úspěšný rozvoj Evropské unie a úspěšné řešení dluhové krize v eurozóně

Miroslav Kalousek tvrdí, že neexistuje žádný důvod, proč ihned nepřistoupit ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, zjednodušeně nazývané jako fiskální pakt. Ve skutečnosti jsou minimálně dva zásadní. První je právní a koncepční, druhý se jmenuje David Cameron.
Prvním důvodem je, že fiskální pakt je smlouva, která podle právní analýzy vlády ČR není v souladu s primárním právem EU, tedy tzv. zakládajícími smlouvami. Jinak řečeno, fiskální pakt porušuje primární právo Unie. Například tím, že zavádí de facto hlasování obrácenou kvalifikovanou většinou v Radě Evropské unie (která je vrcholným orgánem EU) při přijímání nápravných opatření v těch zemích EU, které překračují výši zadlužení stanovenou fiskálním paktem. Nebo tím, že ukotvuje reálný přenos pravomocí jednotlivých států na orgány Evropské unie.
V zájmu České republiky je úspěšný rozvoj Evropské unie a úspěšné řešení dluhové krize v eurozóně. V zájmu České republiky proto není podporovat takové změny v legislativě EU, které porušují základní a všemi zeměmi schválený právní rámec EU, protože porušování nebo ohýbání základních smluv může vést k podkopání základů, na kterých evropský projekt stojí, a nakonec k jejich rozpadu. A pokud tak česká vláda někdy činí, tak proto, že česká neúčast nebo veto by blokovalo řešení aktuální krize. To však není případ našeho nepřistoupení k fiskálnímu paktu.
Naopak, bylo by chybou se k fiskálnímu paktu nyní připojit a nepřímo tak deklarovat, že Česká republika bude napříště přikyvovat porušování primárního práva EU, které bude vynucováno aktuální krizovou situací. Kroky toho typu, ke kterým řadím i překotnou hlubší integraci – federalizaci – Evropy zahájenou v loňském roce evropským prezidentem a Evropskou komisí, mohou postupnou integraci Evropy ohrozit.
Dokonce už k tomu dochází. Veřejné mínění ve Velké Británii je k Evropské unii stále kritičtější, část veřejnosti požaduje vystoupení země z EU. Na začátku jmenovaný David Cameron se snaží Británii v EU udržet, odvrátit referendum (zatracená přímá demokracie, že?), a proto ve svém nedávném projevu navrhl novou vizi budoucnosti Evropské unie, která je alternativou k současným snahám EU federalizovat. A to je podle mého názoru druhý dobrý důvod, proč se nyní nepřipojovat k fiskálnímu paktu. V zájmu ČR je, aby se kolem návrhů britského premiéra rozproudila diskuse, protože právě Cameronův návrh může být tím správným řešením, jak nadále budovat společnou a úspěšnou Evropu, nebo alespoň Velkou Británii udržet v Evropské unii. Pokud se nyní připojíme k fiskálnímu paktu, bude to na úrovni EU interpretováno, případně zneužito k oslabení pozice Velké Británie, jíž je v evropských otázkách Česká republika často jediným spojencem.

« Zpět

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Ods Prachatice Hospic