Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Je bankovní unie hrozbou pro Českou republiku?

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Je bankovní unie hrozbou pro Českou republiku?

Z tisku a médií:

Je bankovní unie hrozbou pro Českou republiku? / Deník

Zdroj: Deník

Datum: 9. 11. 2012

Je správné, že se ODS proti našemu vstupu do bankovní unie jasně postavila, protože je zřejmé, že její momentálně navrhované parametry mohou ohrozit náš bankovní systém i celou českou ekonomiku.

Zatím se zdá, že právě z pohledu naší země nemá příliš smysl do bankovní unie vstoupit. Hlasy, které zaznívají „protiunijně“, k nám promlouvají tak, že by mohlo dojít k vysátí našich bank ve prospěch mateřských bank, a ty jsou v drtivé většině za hranicemi našeho státu. Zaznívají i slova o tom, že se to může pak dotknout českých střadatelů a jejich peněz. Na druhé straně, zvláště v řadách sociálních demokratů, je současná vláda pod vedením Petra Nečase terčem kritiky, že právě jednotný bankovní dohled odmítá, že je to nesolidní a dokonce, že se jedná o sabotáž. Zvláště pak v souvislosti s tím, že Česká republika hrozí vetováním těchto snah, k čemuž dala česká vláda svému premiérovi mandát.
Možná ale opravdu není racionální unii jako takovou odmítat, případně ji svým vetem zcela blokovat. Možná by bylo lepší najít v unii spojence a na vzniku, regulaci představ o jejím fungování se aktivně podílet. To, že momentální stav bank u nás je stabilizovaný a hodnocený jako zdravý, nemusí možná trvat věčně.

Na říjnovém summitu EU byl načrtnut jen harmonogram příprav unie, konkrétní parametry by měly být představeny na summitu v prosinci. V té souvislosti je možné zmínit, že celkem očekávaně i nedávný kongres ODS bankovní unii odmítl. Na témže kongresu ale vyzval jihočeský poslanec za ODS Jan Bauer spolustraníky, aby změnili svůj přístup k evropské politice a mimo jiné vedli důkladnější diskusi o dopadech, které nakonec může neúčast v bankovní unii na Českou republiku přinést.

Požádali jsme ho proto o rozhovor. Zdálo se totiž, že ODS jako strana má zcela odlišný názor než právě její poslanec a předseda sněmovního výboru pro evropské záležitosti. A to i přesto, že Jan Bauer souhlasí s tím, že se česká vláda staví k bankovní unii rezervovaně.

Na kongresu jste doslova řekl, že dosavadní přístup ODS k Evropské unii škodí straně i České republice. Co přesně kritizujete?

Určitě po věcné stránce nezpochybňuji stanoviska, která ODS dlouhodobě zastává. Vadí mi ale obecně způsob, jakým ODS a námi řízená diplomacie k evropské politice doposud přistupovaly. Často víme přesně, co nechceme, ale bohužel většinou nevíme, co vlastně chceme. A když už víme, co chceme, tak nemáme lidi, ani mechanizmy, jak svůj názor na evropské půdě prosadit. Většina našich voličů jsou navíc mladí, vzdělaní a aktivní lidé a často negativistický a laxní přístup ODS k evropským záležitostem nás v jejich očích může poškozovat. K evropské politice bychom proto do budoucna měli přistupovat zodpovědněji.

Jak se ve světle těchto výhrad stavíte k odmítnutí bankovní unie, které potvrdily i závěry kongresu ODS?

Je správné, že se ODS proti našemu vstupu do bankovní unie jasně postavila, protože je zřejmé, že její momentálně navrhované parametry mohou ohrozit náš bankovní systém i celou českou ekonomiku. Navíc jsem přesvědčen, že bankovní unie možná dočasně vyřeší důsledky dluhové krize v eurozóně, v žádném případě ale neřeší její skutečné příčiny, jako jsou nedostatečná konkurenceschopnost, přeregulované trhy a nákladný sociální systém. Na druhou stranu postrádám důkladnější diskusi o dopadech, které naše neúčast v bankovní unii bude mít a zda nás nebude nějak hendikepovat. Mimochodem, i zmíněná usnesení delegáti kongresu přijímali, aniž by se o nich předtím vedla hlubší debata.

Co se tedy podle vás musí změnit?

Především si musíme uvědomit, že zodpovědná politika rozhodně není poklonkování nebo ústupky, zároveň se ale česká diplomacie musí do problémů Evropské unie aktivně, rozhodně a kvalifikovaně zapojit. Asi nemusím zdůrazňovat, že naše ekonomika je s eurozónou propojena pupeční šňůrou a na jejím úspěchu či neúspěchu závisí i naše vlastní prosperita. Když mluvím o české diplomacii, tak to znamená, že i nadále věřím, že právě ODS bude tou politickou silou, která politiku České republiky vůči EU bude vytvářet. Od nového vedení ODS proto očekávám, že bude na evropskou politiku klást větší důraz. A vytvoří funkční mechanismus, který umožní fundovanější vnitrostranickou diskusi o politice vůči EU a povede k jejímu prosazování v praxi.

« Zpět

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Ods Prachatice Hospic