Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Články a komentáře

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Články a komentáře

Články a komentáře

Stanovisko předsedy sněmovního Výboru pro evropské záležitosti Jana Bauera (ODS) k nadcházejícímu jednání Evropské rady.

2012-12-14

 

Tento evropský summit považuji za zásadní ze dvou důvodů. Za prvé bude řešit pravidla ustavení prvního pilíře bankovní unie, tedy jednotného bankovního dohledu, což je záležitost, která může mít na českou ekonomiku zásadní a bezprostřední dopad. Za druhé bude zahájena diskuze o plánu hlubší integrace celé Evropské unie, především států eurozóny, což je naopak vývoj, který může zásadně ovlivnit ČR v dlouhodobém horizontu.
V případě jednotného bankovního dohledu podporuji pozici české vlády v krajním případě vetovat vznik samotné bankovní unie, pokud nebude garantováno, že o případné přeměně českých bank, dceřiných společností velkých evropských bank, na jejich pobočky bude ČNB v předstihu informována. Považuji ta za velmi mírný a logický požadavek a nevidím důvod, proč by nám ostatní státy EU neměly vyhovět. A podle dnešního vyjádření Miroslava Kalouska jsou v připravované legislativě garance pro ČNB zakotveny.
Ohledně řešení aktuální dluhové krize v eurozóně jsem toho názoru, že ČR by měla podpořit všechna opatření, která jsou uskutečnitelná v krátkodobé perspektivě a která mohou reálně přispět ke stabilizaci hospodářské situace především v zemích eurozóny. Bez prosperující eurozóny nebude prosperovat ani Česká republika.
Ohledně dlouhodobých plánů na hlubší intergraci EU jsem toho názoru, že fiskální, hospodářská a politická integrace je v určitém rozsahu nutná v zemích eurozóny, ale neměla by oproti současnému stavu znevýhodnit země mimo eurozónu, a naopak by měla umožnit integraci různého druhu a hloubky mezi jednotlivými státy a regiony EU nezávisle na tom, zda jsou či nejsou členy eurozóny.
Na druhou stranu si myslím, že Evropská komise se pod zástěrkou řešení současných ekonomických problémů snaží evropskou integraci uměle urychlit. Překotná integrace by mohla být kontraproduktivní a poškodit celý evropský projekt, a to by bylo špatně. Evropa musí k hlubší integraci dospět a tato integrace nesmí být uměle implementována úředníky shora. K vyřešení současné bankovní a dluhové krize jižních států EU nepotřebujeme další integraci. Měly by stačit intervence ECB spojené s dohledem nad reformami v těchto zemích a dodržování již existujícího fiskálního paktu, který omezuje růst zadlužení evropských zemí. Nemá smysl přicházet s novými významně ambicióznějšími cíli, když ani fiskální pakt není dodržován.

 
Zpět

 

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Ods Prachatice Hospic