Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Články a komentáře

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Články a komentáře

Články a komentáře

Sociálnímu výboru zítra navrhnu změny v projednávaném návrhu třikrát a dost. Z dávek by se mohly odečítat pokuty za vážné přestupky

2020-09-08

 

S novým návrhem na omezení dávek lidem, kteří se opakovaně dopouštějí vážných přestupků, přijde na zítřejším výboru pro sociální politiku poslanec a místopředseda výboru Jan Bauer. Původní návrh, který předložil a kterým se již zabývá Poslanecká sněmovna, počítal s tím, že tito lidé nárok na dávku ztratí. Nově Bauer navrhuje, aby bylo možné z dávek strhávat pokuty, které jsou těmto lidem za opakované přestupky vyměřeny.

Započítávání pravomocně uložených pokut za přestupky na dávky pomoci v hmotné nouzi zmiňuje jako vhodnější opatření i vláda ve svém stanovisku k navržené novele.


„Návrh podávám kolegům k úvaze ve snaze získat co nejširší politickou podporu. Současně vycházím vstříc drtivé většině připomínek vlády. Lidé v Ústeckém kraji nebo na severu Moravy už nestojí o sliby, ale o konkrétní, třeba i dílčí změny. Přestože svůj původní návrh považuji za správný a s většinou argumentů vlády nesouhlasím, rozhodl jsem se vyjít vládě vstříc. Věřím, že teď už se nebude vymlouvat a že společně s kolegy ve výboru i ministerstvem práce a sociálních věcí nalezneme společnou řeč,“ říká k návrhu Jan Bauer.


Komplexní pozměňovací návrh, který chce výboru ve středu představit, podle Bauera vylučuje námitku, že by někoho trestal dvakrát. Krátit bude možné pouze opakující se dávky, tj. doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí, a to jen v případě pokut za vážné přestupky. Na doporučení vlády Bauer pouze navrhl doplnění o přestupek za porušení povinností stanovených pro zajištění veřejného pořádku obcí v souvislosti s pořádáním, průběhem a ukončením veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték. V praxi dochází k těmto přestupkům např. při ukončení fotbalových utkání.


V praxi by obce měly po trojím spáchání takového přestupku během jednoho roku nahlásit příjemce krajské pobočce Úřadu práce, která pokutu strhne z doplatku na bydlení, popř. z příspěvku na živobytí, a strženou částku poukáže obci, která pokutu uložila.


Pokud jde o záškoláctví, komplexní pozměňovací návrh oproti původnímu zpřesňuje jeho vymezení a nově tyto přestupky formuluje tak, aby nebyla nutná novelizace příslušných ustanovení školského zákona. Nový limit 100 neomluveně zameškaných hodin byl převzat z návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí o přídavku na bydlení. Návrh řeší i pořadí dávek, z nichž se pokuta strhne, lhůty a vylučuje, aby pokuta, pro kterou došlo k dočasnému snížení dávek, byla souběžně vymáhána jiným způsobem. Novela zákona o pomoci v hmotné nouzi prošla první čtením 3. 12. 2019 a je projednávána pod číslem sněmovního tisku 290.
www.ods.cz

 
Zpět

 

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Ods Prachatice Hospic