Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Články a komentáře

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Články a komentáře

Články a komentáře

Socialisté ignorují rozhodnutí Evropské rady a zesměšňují Českou republiku

2012-04-17

 

Štrasburk, 17. dubna 2012 – Klub ODS v Evropském parlamentu plně podporuje přistoupení České republiky k Protokolu Polska a Velké Británie o uplatňování Listiny základních práv EU. Dokument bývá nepřesně označován jako „výjimka“ z platnosti Listiny. Občanští demokraté v Evropském parlamentu také odsuzují snahu senátorů a europoslanců ČSSD sabotovat rozhodnutí Evropské rady a snižovat tak věrohodnost České republiky v Evropě, a jako lživý odmítají argument, že by „výjimka“ oslabila ochranu práv občanů České republiky.
„Nikdo v Evropském parlamentu nerozumí tomu, proč se socialistický Senát najednou snaží napadat příslib, který dali České republice premiéři a prezidenti celé sedmadvacítky,“ vysvětluje předseda klubu ODS Jan Zahradil, proč byli na zasedání ústavního výboru EP ve Štrasburku pozváni zástupci obou komor Parlamentu ČR. „Naši socialisté teď zase pro změnu jedou do Štrasburku naříkat, že jsou doma v opozici, čímž dále zesměšňují a poškozují Českou republiku.“
„Pokud socialisté tvrdí, že tzv. výjimka z Listiny základních práv by snížila sociální ochranu občanů ČR, znamená to, že si příslušné dokumenty buď nepřečetli, nebo prostě lžou,“ říká Jan Zahradil. „Především nejde o žádnou výjimku, Listina bude platit i pro občany České republiky, Polska i Velké Británie. Protokol pouze zaručuje, že na základě Listiny nebudou přezkoumány nebo revidovány vnitrostátní právní předpisy či situace mimo působnost unijního práva. Práva občanů ČR jsou také dostatečně chráněna mezinárodními úmluvami a ústavou. I z večerní debaty v ústavněprávním výboru EP vyplynulo, že argument o snížení právní ochrany občanů ČR je zcela neopodstatněný.“
Podle předsedy sněmovního výboru pro evropské záležitosti Jana Bauera (ODS) je přístup sociální demokracie jako obvykle destruktivní a snižuje vážnost České republiky v zahraničí. „Vtahováním vnitřních záležitostí na evropskou půdu a zpochybňováním dříve dojednané mezinárodní smlouvy socialisté vážně poškozují naše zájmy v Unii. Neumím si představit, že by podobně podráželi nohy vlastní vládě europoslanci z jiných členských zemí,“ dodal Jan Bauer.
„Europoslance z výboru AFCO budu informovat, že se jedná o usnesení iniciované vládní opozicí a přijaté prostou většinou v horní komoře parlamentu, které nevyjadřuje oficiální postoj české exekutivy jako jedné ze smluvních stran dohody,“ uvedl ještě před jednáním ve Štrasburku předseda senátního evropského výboru Luděk Sefzig (ODS).

Fakta o Protokolu
- Sjednáním Protokolu dojde k naplnění příslibu, který ČR obdržela na Evropské radě konané v říjnu 2009, a Protokol se stane právně závaznou součástí tzv. primárního práva EU.
- Cílem sjednání Protokolu je upřesnit výklad těch ustanovení Listiny, jejichž význam nemusí být jednoznačný a mohl by být předmětem rozšiřujícího výkladu Soudního dvora EU. Dosavadní precedenty Soudního dvora EU totiž snahu o extenzivní výklad působnosti soudu prokazují.
- Přínosem Protokolu bude především potvrzení skutečnosti, že na základě Listiny nemohou být přezkoumávány vnitrostátní právní předpisy či situace mimo působnost unijního práva.
- Dále bude Protokol zárukou, že ustanovení Listiny obsahující práva nebo zásady a zároveň odkazující na vnitrostátní právní předpisy a zvyklosti, budou vůči ČR uplatňována pouze v té míře, v jaké jsou uvedená práva a zásady v jejím právním řádu skutečně zakotveny či uznávány.
- Cílem Protokolu je také potvrdit, že v ČR mohou být soudně vymáhána pouze ta sociální a hospodářská práva, která jsou jako subjektivní vymahatelná práva upravena v jejím právním řádu, a že Soudní dvůr EU nemůže prohlásit za vymahatelná přímo ta ustanovení Listiny, které tuto povahu nemají.

 
Zpět

 

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Ods Prachatice Hospic