Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Články a komentáře

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Články a komentáře

Články a komentáře

Projev z ideové konference ODS

2012-05-04

 

Dámy a pánové, dobrý den.

Programy na podporu růstu a zaměstnanosti jsou mantrou většiny politických stran, většiny vlád i bruselské administrativy. Tyto programy jsou však často bezobsažné, neúčinné nebo zbytečné. A to je špatně, protože jedině ekonomický růst garantující dostatek pracovních míst může Evropu dostat se současných, často katastrofálních ekonomických potíží. Proto je dnes více než kdy jindy třeba umět rozpoznat, co jsou opravdu prorůstová opatření, a ty podpořit, a co jsou jen programová klišé, která nepřinášejí nic, nebo hospodářský růst dokonce brzdí.

Podívejme se touto perspektivou na Evropskou unii. Já vidím jen stabilizační opatření a hektické rozpočtové škrty. Sice účinné z pohledu zabrždění krize, ale logicky nikoliv prorůstové.

Většina existujících prorůstových návrhů, například Barrosova strategie Evropa 2020 nebo volání po Marschallově plánu pro Řecko, navíc vychází z přesvědčení, že rozvoj ekonomiky je třeba podpořit zejména investicemi ze strany státu. Kde vzít peníze na investice v okamžiku, kdy státní kasy zejí prázdnotou, nikdo ale neříká. Investice navíc pomohou, jen pokud jsou správně zacílené a efektivní. To se však na úrovni Evropské unie často neděje. Existují stovky/desítky neúspěšných megalomanských projektů, do kterých Evropská unie nalila peníze a jejichž symbolem jsou dnes prázdnotou zející dálnice na jižní hranici Unie.

Osobně jsem přesvědčen, že klíč k restartu evropské ekonomiky drží jednotlivé členské státy a jejich vlády. Nikoli Brusel. Přesto i Brusel může k ekonomickému oživení některými kroky výrazně přispět a my bychom se měli zasadit, že je udělá. Zásadním krokem je dokončení společného vnitřního trhu a liberalizace zejména v oblasti služeb. Evropští lídři musí konečně najít odvahu proškrtat evropský rozpočet a osekat výdaje na společnou zemědělskou politiku. Celková změna rozpočtové struktury pak umožní i větší akcent na unijní prorůstává opatření, která dokážou snažení národních vlád podpořit. V neposlední řadě považuji za podmínku budoucí prosperity radikální snížení regulační zátěže. Ta dnes dopadá zejména na malé a střední firmy, které jsou přitom ekonomickým tahounem Evropy.

A tím se dostávám k druhému bodu, kterému se chci krátce věnovat, a to k vlivu, který má na podnikatelské prostředí evropská legislativa. Jen v letech 2005 až 2010 z ní vycházela polovina všech u nás přijímaných zákonů a její podíl dál narůstá. Vedle mediálně vděčných výstřelků, jako je povinné zakřivení banánů nebo pravidla pro obouvání kadeřnic, se jedná o stovky opatření, která ve svém důsledku zatěžují české podnikatele nesmyslnou byrokracií a pokřivují volnou soutěž a svobodné podnikatelské prostředí.

Máslo na hlavě máme i my sami. Do diskuze o chystaných směrnicích se naši úředníci zapojují pozdě a produkt bruselské iniciativy ještě často využijí jako nosič, když do něj ve jménu hesla „bruselštější než Brusel“ vpašují dodatečná pravidla. Zlepšení přineslo vládní opatření ze začátku tohoto roku, které po každém ministerstvu vyžaduje obhajobu jakéhokoliv opatření, které jde nad rámec původního předpisu. Přesto je třeba dále apelovat na naše zástupce v evropských institucích i úředníky, aby přípravu norem důsledně sledovali, vyhodnocovali a proti nárůstu byrokracie včas zakročili. Vláda a zákonodárci pak musí v aktivním sledování dopadů evropské legislativy pokračovat.

Dámy a pánové, česká ekonomika si v evropském porovnání nevede špatně. České firmy se dokázaly obhájit v rostoucí konkurenci a dobře bojují i se stávající krizí. Nezaměstnanost dosahuje šesti procent a ČR zůstává v jádru zemí s nejvyšší mírou zaměstnanosti v EU. Daří se nám konsolidovat státní rozpočet a tempo růstu je na úrovni unijního průměru.

Tímto relativně pozitivním obrázkem se však nesmíme nechat uchlácholit. Vzhledem k proexportnímu zaměření naší ekonomiky a malému domácímu trhu jsme na vývoji evropské ekonomiky velmi závislí a potíže evropské ekonomiky neskončily uhašením řeckého požáru. Na druhou stranu je zřejmé, že se nemůžeme nechat strhnout k velkým investicím státu do podpory růstu, když tento růst je dominantně ovlivňován vývojem v zahraničí. To nejlepší, co podle mne může ODS pro znovunastartování ekonomického růstu udělat, je
uvolnit cestu přirozenému fungování podnikatelského sektoru a konkurence a na minimum omezit škodlivé zásahy státu a evropské byrokracie.

Přes všechny mimořádné a turbulentní změny, kterými světová, tedy i česká ekonomika procházejí, se stále myslím, že platí věta, se kterou jsem před patnácti lety vstupoval do komunální politiky: Slušnému a poctivému podnikání je nutné především nepřekážet.

 
Zpět

 

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Ods Prachatice Hospic