Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Články a komentáře

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Články a komentáře

Články a komentáře

Projev na 23. kongresu ODS

2012-11-04

 

Vážené dámy a pánové, dobrý den. Vždy, když si připravuji projev, mám na stole malý papírek. Je na něm napsáno, co se v ODS nesmí, nebo musí říkat. Předpokládám, že nejsem jediný. Na tom mém je napsáno:

- Plivej na Evropskou unii.
- Neříkej, že v kongresových kuloárech nevidíš žádné kmotry.
A před pár dny jsem ještě doplnil:

- Nepoužívej výraz „Býčí šíje“.
Je to dobře? Není to dobře! Myslím, že vytváření různých tabu je jednou z příčin, proč se ODS nachází v situaci, v jaké se nachází.

Já se dnes pokusím jedno tabu rozbít. Budu mluvit o politice ODS vůči Evropské unii. A hned v úvodu říkám: Náš dosavadní přístup k Evropské unii škodí Občanské demokratické straně a škodí České republice.

Než se dostanu k tomu, abych vám tento svůj názor zdůvodnil, dovolím si velmi stručně zhodnotit, v jaké situaci se Evropská unie nalézá.
Je zřejmé, že zavedení jednotné měny, eura, bylo předčasné, nepromyšlené a je jedním z důvodů, současné dluhové krize v Evropě.
Dluhová a bankovní krize je vážnější, než se veřejně říká, a její řešení není možné bez schválených zásahů Evropské centrální banky a pravděpodobně ani postupného zavedení bankovní unie.
Kolaps eura by způsobil ekonomickou katastrofu a s velkou pravděpodobností by vyústil v sociální bouře a rozkolísání demokratických režimů v řadě zemí Evropy.
Evropská komise v čele s José Manuelem Barrosem se snaží současnou situaci řešit, tatáž Evropská komise však nadále mrhá silami na tvorbě nesmyslných a někdy kontraproduktivních socialistických směrnic, kterými v době ekonomického růstu odůvodňovala svoji existenci.
Troufám si tvrdit, že projekt spojené a silné Evropy se dostává do vážných potíží. Ohrožuje jej jak současná dluhová krize, tak snahy o její překotnou federalizaci, která může mít v politické rovině stejně negativní dopady, jako překotné zavedení eura v rovině ekonomické.
Ještě dvě zásadní připomenutí: Odhlédneme-li od všech pitomostí, které se v EU děly a dějí, tak stále platí, že původním smyslem evropské integrace bylo zabránit vzniku další světové války a vytvořit politickou a ekonomickou protiváhu starým a novým světovým mocnostem.
Evropská unie je cesta, jak zastavit sestup Evropy do ekonomické a politické bezvýznamnosti.
A druhé připomenutí?
Dámy a pánové, ekonomická prosperita České republiky stojí i padá s úspěchem Evropské unie.
A jak se v této situaci, možná dokonce historické chvíli, chová ODS a námi řízená diplomacie vůči Evropské unii? Řeknu to takhle: Víme přesně, co nechceme. Většinou nevíme, co chceme. A když už víme, co chceme, tak nemáme ani lidi, ani mechanizmy, jak bychom náš názor prosadili.
Aktuální příklad za všechny: nechceme bankovní unii, ale na jednání o společném postupu se stejně smýšlejícími státy nebo politiky posíláme úředníky, kteří nemají často ani mandát, ani názor, ani dostatečné znalosti angličtiny.
Jak tento negativistický a laxní přístup k Evropské unii škodí ODS? Všichni, jak předpokládám, víme, že většina voličů a potencionálních voličů ODS byla a je proevropská. Hlavní nebezpečí ale není v tom, že ODS v této otázce nesouzní se svými voliči, problém je v tom, že tito většinou vzdělaní, mladí a aktivní lidé nám nikdy neodpustí, že vůči Evropské unii neděláme zodpovědnou politiku.
Zodpovědná politika rozhodně není poklonkování nebo ústupky. Pokud je zjevné, že v krátkodobém horizontu může bankovní unie ohrozit český bankovní systém, musíme hájit naše národní zájmy a nesmíme se k bankovní unii připojit. Nebo pokud se připojíme, musíme si vyjednat takové podmínky, aby bylo nebezpečí eliminováno.
Zodpovědná politika na druhou stranu znamená, že musíme diskutovat o tom, zda z dlouhodobého pohledu naše neúčast v bankovní unii Českou republiku nepoškodí. To se neděje a to je chyba. A to je jen jeden příklad za všechny.
Zodpovědnou politikou myslím to, že se česká diplomacie aktivně, rozhodně a kvalifikovaně zapojí do řešení problémů Evropské unie, jejímiž jsme členy a s jejíž ekonomikou jsme propojeni pupečníkovou šňůrou. Když budeme rozhodní, silní, srozumitelní a otevření vyjednávání, ocení to naši partneři v EU a ocení to naši voliči.
Když mluvím o české diplomacii, tak to znamená, že nadále věřím, že ODS bude tou politickou silou, která bude v nejbližší době utvářet politiku České republiky vůči Evropské unii.
Vyzývám vedení ODS, které vzejde z tohoto kongresu, aby věnovalo otázkám Evropské unie velkou pozornost a ustavilo mechanizmus, který umožní diskuzi a tvorbu odpovědné politiky vůči Evropské unii a který povede k prosazování této politiky v praxi.
Jsem přesvědčen, že tato změna nám přinese hlasy pravicových voličů.
Doufám, že nám politický bůh dá ještě dva roky času, abychom mohli tuto změnu zahájit a dovést do konce.
A ještě mi, dámy a pánové, dovolte jednu myšlenku:
Byla to ODS, která dovedla Českou republiku do Evropské unie. Pokud by měla Česká republika z EU vystoupit, ať ji opět vede ODS. Ale zdůrazňuji: až po kvalifikované celospolečenské diskuzi a na základě rozhodnutí, která budou srozumitelná pro naše partnery v EU a pro naše voliče.

 
Zpět

 

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Co nám vzkazuje Jan Palach? Cena svobody je absolutní. Bez ní není život

Jedenáctého srpna roku 1968 slavil Jan Palach dvacáté narozeniny. Možná, navzdory všem přicházejícím varovným signálům, stále ještě doufal, že o svém osudu budeme moci rozhodovat sami. ...

více

Drahý moloch na talíři školáků

Pokud chcete porozumět tomu, proč stát bobtná, krásným příkladem je nejnovější návrh ministerstva školství, aby děti, na které rodiče pobírají přídavek, měly ve školách oběd zdarma. Myšlenka zní bohul...

více

Co potřebujeme pro inovační strategii

Inovační strategie Česka do roku 2030, o jejíž přípravě informovaly Hospodářské noviny, po právu měla by být věcí národního zájmu. Je opravdu nejvyšší čas na transformaci celého pojetí české ekonomiky...

více
Ods Prachatice Hospic