Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Články a komentáře

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Články a komentáře

Články a komentáře

Projev na 23. kongresu ODS

2012-11-04

 

Vážené dámy a pánové, dobrý den. Vždy, když si připravuji projev, mám na stole malý papírek. Je na něm napsáno, co se v ODS nesmí, nebo musí říkat. Předpokládám, že nejsem jediný. Na tom mém je napsáno:

- Plivej na Evropskou unii.
- Neříkej, že v kongresových kuloárech nevidíš žádné kmotry.
A před pár dny jsem ještě doplnil:

- Nepoužívej výraz „Býčí šíje“.
Je to dobře? Není to dobře! Myslím, že vytváření různých tabu je jednou z příčin, proč se ODS nachází v situaci, v jaké se nachází.

Já se dnes pokusím jedno tabu rozbít. Budu mluvit o politice ODS vůči Evropské unii. A hned v úvodu říkám: Náš dosavadní přístup k Evropské unii škodí Občanské demokratické straně a škodí České republice.

Než se dostanu k tomu, abych vám tento svůj názor zdůvodnil, dovolím si velmi stručně zhodnotit, v jaké situaci se Evropská unie nalézá.
Je zřejmé, že zavedení jednotné měny, eura, bylo předčasné, nepromyšlené a je jedním z důvodů, současné dluhové krize v Evropě.
Dluhová a bankovní krize je vážnější, než se veřejně říká, a její řešení není možné bez schválených zásahů Evropské centrální banky a pravděpodobně ani postupného zavedení bankovní unie.
Kolaps eura by způsobil ekonomickou katastrofu a s velkou pravděpodobností by vyústil v sociální bouře a rozkolísání demokratických režimů v řadě zemí Evropy.
Evropská komise v čele s José Manuelem Barrosem se snaží současnou situaci řešit, tatáž Evropská komise však nadále mrhá silami na tvorbě nesmyslných a někdy kontraproduktivních socialistických směrnic, kterými v době ekonomického růstu odůvodňovala svoji existenci.
Troufám si tvrdit, že projekt spojené a silné Evropy se dostává do vážných potíží. Ohrožuje jej jak současná dluhová krize, tak snahy o její překotnou federalizaci, která může mít v politické rovině stejně negativní dopady, jako překotné zavedení eura v rovině ekonomické.
Ještě dvě zásadní připomenutí: Odhlédneme-li od všech pitomostí, které se v EU děly a dějí, tak stále platí, že původním smyslem evropské integrace bylo zabránit vzniku další světové války a vytvořit politickou a ekonomickou protiváhu starým a novým světovým mocnostem.
Evropská unie je cesta, jak zastavit sestup Evropy do ekonomické a politické bezvýznamnosti.
A druhé připomenutí?
Dámy a pánové, ekonomická prosperita České republiky stojí i padá s úspěchem Evropské unie.
A jak se v této situaci, možná dokonce historické chvíli, chová ODS a námi řízená diplomacie vůči Evropské unii? Řeknu to takhle: Víme přesně, co nechceme. Většinou nevíme, co chceme. A když už víme, co chceme, tak nemáme ani lidi, ani mechanizmy, jak bychom náš názor prosadili.
Aktuální příklad za všechny: nechceme bankovní unii, ale na jednání o společném postupu se stejně smýšlejícími státy nebo politiky posíláme úředníky, kteří nemají často ani mandát, ani názor, ani dostatečné znalosti angličtiny.
Jak tento negativistický a laxní přístup k Evropské unii škodí ODS? Všichni, jak předpokládám, víme, že většina voličů a potencionálních voličů ODS byla a je proevropská. Hlavní nebezpečí ale není v tom, že ODS v této otázce nesouzní se svými voliči, problém je v tom, že tito většinou vzdělaní, mladí a aktivní lidé nám nikdy neodpustí, že vůči Evropské unii neděláme zodpovědnou politiku.
Zodpovědná politika rozhodně není poklonkování nebo ústupky. Pokud je zjevné, že v krátkodobém horizontu může bankovní unie ohrozit český bankovní systém, musíme hájit naše národní zájmy a nesmíme se k bankovní unii připojit. Nebo pokud se připojíme, musíme si vyjednat takové podmínky, aby bylo nebezpečí eliminováno.
Zodpovědná politika na druhou stranu znamená, že musíme diskutovat o tom, zda z dlouhodobého pohledu naše neúčast v bankovní unii Českou republiku nepoškodí. To se neděje a to je chyba. A to je jen jeden příklad za všechny.
Zodpovědnou politikou myslím to, že se česká diplomacie aktivně, rozhodně a kvalifikovaně zapojí do řešení problémů Evropské unie, jejímiž jsme členy a s jejíž ekonomikou jsme propojeni pupečníkovou šňůrou. Když budeme rozhodní, silní, srozumitelní a otevření vyjednávání, ocení to naši partneři v EU a ocení to naši voliči.
Když mluvím o české diplomacii, tak to znamená, že nadále věřím, že ODS bude tou politickou silou, která bude v nejbližší době utvářet politiku České republiky vůči Evropské unii.
Vyzývám vedení ODS, které vzejde z tohoto kongresu, aby věnovalo otázkám Evropské unie velkou pozornost a ustavilo mechanizmus, který umožní diskuzi a tvorbu odpovědné politiky vůči Evropské unii a který povede k prosazování této politiky v praxi.
Jsem přesvědčen, že tato změna nám přinese hlasy pravicových voličů.
Doufám, že nám politický bůh dá ještě dva roky času, abychom mohli tuto změnu zahájit a dovést do konce.
A ještě mi, dámy a pánové, dovolte jednu myšlenku:
Byla to ODS, která dovedla Českou republiku do Evropské unie. Pokud by měla Česká republika z EU vystoupit, ať ji opět vede ODS. Ale zdůrazňuji: až po kvalifikované celospolečenské diskuzi a na základě rozhodnutí, která budou srozumitelná pro naše partnery v EU a pro naše voliče.

 
Zpět

 

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Ods Prachatice Hospic