Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Články a komentáře

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Články a komentáře

Články a komentáře

Projev na 22. Kongresu ODS

2011-10-25

 

Vážený pane předsedo, milí hosté, vážené dámy a pánové,
budu mluvit o naší politice vůči Evropské unii. Nejen proto, že se to ode mne z pozice mé funkce v Poslanecké sněmovně očekává, ale především proto, že se evropská měnová unie pomalu, ale jistě hroutí.
Také proto, že tato krize významně ovlivňuje politické dění a politické nálady v jednotlivých zemích Evropské Unie. Protože bezprecedentně vyvolala pád vlády na Slovensku.
Chci o ní mluvit také z toho důvodu, že ta řešení krize, se kterými přicházejí vůdčí země Evropské unie, se zde v sále asi líbí málo komu. Mám na mysli především avizované změny zakládajících smluv evropské unie, evidentní snahy o hlubší integraci a vytvoření evropského ministra financí.
Dovolím si krátkou rekapitulaci aktuálního postoje ODS k Evropské unii.
Převážná část Občanské Demokratické Strany považuje naši příslušnost k Evropské unii za nutné zlo. Za sňatek z rozumu. Vstupovali jsme sice do jiné Evropské Unie než ta, kterou je nyní, ale nemáme, z mnoha důvodů jinou volbu. Být vně je horší volba. Činnost evropských institucí vidíme často jako alibistickou, byrokratickou a v mnoha případech nesmyslnou.
Řeknu to příkladem: místo nápravy rozpočtových deficitů většiny zemí nebo upadající konkurenceschopnosti ekonomik bojovali unijní politici a úředníci o to, komu patří věhlasný špekáček či syreček nebo kdo smí a nesmí nafukovat dětský balonek.
Bohužel, vidíme stále více nekonkurenceschopnou Evropskou unii, která je permanentně zahlcována desítkami dokumentů o cestě ke konkurenceschopnosti.
Ale situace se změnila.
Dnes nejde o to, zda EU je byrokratická nebo ne, zda protěžuje zájmy velkých států na úkor malých. Dnes je Evropská měnová unie v regulérní krizi a já si troufám říci, že jedním z možných dopadů této krize, je kolaps Evropské unie jako takové.
Dovolím si ekonomickou vsuvku pro dokreslení situace.
Ekonomové se neshodnou na tom, zda řešením současné ekonomické krize je zvyšování státních výdajů, nebo naopak jejich snižování. Ekonomové se neshodnou na tom, zda jde opravdu o cyklickou krizi, která přišla a poslušně zase odezní, nebo krizi, která předznamenává hlubší změnu ekonomického uspořádání světa.
Shoda panuje pouze na tom, že zadluženi jsou v EU prakticky všichni a že ty méně zadlužené státy si půjčují, za nemalé úroky, aby mohly záhy půjčit těm státům, které jsou v nebo na pokraji bankrotu.
Ani já samozřejmě nevím, co se s Evropskou unií stane.
Důležité z mého pohledu je, že Evropská unie se definitivně změní.
Převládá názor, že to bude změna k horšímu. Ale nakonec je to jedno. Podstatné je, že přichází rozsáhlá změna, že Evropa našich dětí bude jinou Evropu, než na jakou jsme byli poslední desetiletí zvyklí.
A já tvrdím, že pokud se Evropa mění, my Češi se na tuto změnu nesmíme jen dívat. Musíme se snažit ji aktivně ovlivňovat ve prospěch České republiky.
Tvrdím, že náš dosavadní, převážně kritický postoj jsme si mohli dovolit v době, kdy Evropská Unie hospodářsky a politicky rostla, byť se všemi negativy, o kterých jsem na začátku mluvil.
Nyní, kdy hrozí ekonomická recese velkých rozměrů, kdy může dojít k významnému okleštění suverenity jednotlivých zemí, musíme přejít k aktivnímu ovlivňování dění v Evropské unii. O našich postojích k evropskému dění nemohou nadále rozhodovat ministerští nikým nevolení a nikomu neodpovědní úředníci.
Čelíme novému aktivnímu dvojbloku kancléřky Merkelové a prezidenta Sarkoziho, který začal Evropu řídit podle svých představ a bez formálního mandátu. Za svoje souznění si dokonce vysloužili přezdívku Merkozi.
Znovu opakuji, musíme být aktivní. Potřebujeme více ambicí.
Tvrdím, že ODS musí rozumět tomu, co se v Evropě nyní děje, musí mít názor, kam chceme Českou republiku směřovat a tento názor prosazovat. Měli bychom mít názor na budoucnost Eura, byť nejsme členy měnové unie, protože krach Eura nebo významné změny pravidel, jakými se měnová unie řídí, vždy ovlivní korunu a českou ekonomiku.
Bohužel je to tak, i když bude česká vláda, v tuto chvíli naše reformní vláda, dělat maximum možného, o budoucí prosperitě České republiky se dnes rozhoduje někde jinde.
Dámy a pánové,
nechci tady dnes navrhovat převratná řešení, ale vyvolat diskuzi v rámci ODS. Diskuzi, která bude zahájena okamžitě a která povede k jasnému, okamžitému a průběžnému definování českých národních zájmů v měnící se Evropské unii.
Chci zahájit diskuzi, která povede ke konkrétní diplomatické aktivitě jak na půdě Evropské unie, tak ve hledání spojenců mezi jednotlivými evropskými státy. Těmi malými a především těmi velkými.
Svět se mění a my musíme být u toho.
Musíme skutečně dělat evropskou politiku.

 
Zpět

 

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Ods Prachatice Hospic