Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Články a komentáře

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Články a komentáře

Články a komentáře

Poslancům se nelíbí dotace na gender. Žádají doklady

2018-11-23

 

I malá vítězství potěší. Na včerejším Výboru pro sociální politiku se mi podařilo prosadit usnesení, kterým výbor doporučil ministryni práci a sociálních věcí, jak do budoucna postupovat při rozdělování dotací neziskovkám. Mimo jiné chceme, aby více zohledňovala podporu rodiny, seniorů a handicapovaných oproti projektům se sporným společenským dopadem, jako je například propagace genderové ideologie. Více v dnešním Právu.

Poslancům se nelíbí dotace na gender. Žádají doklady

Příliš mnoho peněz teče genderovým neziskovkám, shodl se sociální výbor Sněmovny na svém čtvrtečním zasedání.
Podle materiálu, který poslanci projednávali, šlo neziskovým organizacím loni pět a čtvrt miliardy korun ze státních zdrojů. Poslanci se ptali zástupců ministerstva práce a sociálních věcí, zdali jsou prostředky efektivně vynaloženy.
Výbor se usnesl, že by resort měl doložit, kolik peněz spolkly za tři roky organizace zabývající se rovností žen a mužů a kolik v porovnání s tím získaly neziskovky pečující o rodinu, seniory a handicapované děti.
Poslanci rovněž vyzvali ministryni práce Janu Maláčovou (ČSSD), aby při rozdělování peněz neziskovkám pečlivě zvážila společenský prospěch dotačních titulů. Doporučili MPSV, aby ve větší míře zohledňovalo podporu rodiny na úkor financování organizací, které se věnují tématům podle poslanců diskutabilních, jako je například propagace genderové ideologie. Usnesení navrhl poslanec Jan Bauer (ODS).

Pomoc pěstounům

"Zhodnoťme, jestli je výše finančních prostředků malá nebo velká, zdali je to vydáváno efektivně," řekl Bauer. "Nemalé prostředky čerpaly organizace zabývající se gender studies. Ne že bych jim záviděl, ale spíš ubývá prostředků na podporu rodiny, což je špatně," dodal.
Náměstkyně ministryně Jana Hanslíková sdělila, že nejvíc peněz šlo na dotační tituly, které řeší sociální služby s celostátní působností. Na ty stát vydal 519 milionů, z toho 504 miliony šly neziskovým organizacím.
"Jde zejména o organizace poskytující telefonickou krizovou pomoc, služby pro neslyšící, terapeutické a pobytové služby pro agresivní osoby s poruchou autistického spektra a podobně," řekla Hanslíková.
Na podporu rodin šlo podle ní také zhruba půl miliardy. Dotační tituly podle ní řeší například pomoc rodinám s dětmi s poruchou autistického spektra. Bauera rovněž zaujalo, že v penězích vynaložených na pěstounskou péči dominuje jedna organizace, a sice Dobrá rodina. Ptal se, zdali je s ní MPSV spokojeno.
"Dobrá rodina je největší organizace, která poskytuje pomoc a podporu největšímu počtu rodin. Využívání financí kontroluje krajská pobočka úřadu práce, která kontroluje i kvalitu služeb," sdělila Hana Jamrichová z oddělení náhradní rodinné péče MPSV.
http://pravo.novinky.cz/

 
Zpět

 

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Ods Prachatice Hospic