Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Články a komentáře

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Články a komentáře

Články a komentáře

Politicky stabilní a proevropsky orientovaná Gruzie je v zájmu EU i České republiky

2012-06-19

 

shodli se zástupci konzervativních stran sdružených v Asociaci evropských konzervativců a reformistů (AECR), včetně Občanské demokratické strany, kteří v Tbilisi jednali ve dnech 15. - 17. června o možné spolupráci především s gruzínskou stranou křesťanských demokratů. Politickou situaci před podzimními parlamentními volbami v Gruzii a vyhlídky na povolební vývoj pak zástupci AECR diskutovali s představiteli všech významnějších pravicových gruzínských politických uskupení.

Občanskou demokratickou stranu reprezentoval Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu, který vede delegaci Evropského parlamentu v zemích Kavkazského regionu, a předseda sněmovního evropského výboru Jan Bauer. Na konferenci se zástupci gruzínské vládní strany a opozice je doplnil místopředseda Evropského parlamentu a člen předsednictva ECR Oldřich Vlasák. Setkání se zúčastnili také představitelé některých pravicových stran z Arménie a Ázerbájdžánu.

„Občanská demokratická strana jako součást frakce Evropských konzervativců a reformistů klade i na půdě Evropské unie důraz na spolupráci se státy bývalého sovětského bloku, které jsou navzdory své komplikované vnitropolitické situaci naším důležitým strategickým a ekonomickým partnerem. Právě Česká republika může být díky svým historickým zkušenostem aktivním hybatelem vztahů s kavkazskými zeměmi,“ uvedl mimo jiné Oldřich Vlasák a dodal: „Bylo by naivní věřit, že napjatá situace v tomto regionu včetně Gruzie se změní mávnutím kouzelného proutku. O to důležitější je aktivně komunikovat s představiteli gruzínských politických stran, těch vládních i opozičních, a hledat příležitosti ke spolupráci, z níž mohou těžit obě strany. A zároveň podporovat snahu Gruzie o zapojení do Severoatlantických struktur a procesu evropské integrace. Jednání s gruzínskými partnery opakovaně ukázala, že ze strany Gruzie nejde o plané fráze, ale vážně míněné úsilí, díky kterému jsou ke kompromisům ochotni i političtí soupeři.“

„Česká zahraniční politika je dlouhodobě jedním z nejhlasitějších advokátů Gruzie v Evropské unii. Tato země se nachází ve velmi obtížné politické situaci, kterou komplikuje okupace 21 procent jejího území ruskými vojsky. Považuji proto za důležité, že současná politická elita v Gruzii je proevropsky orientovaná a věřím, že nadcházející parlamentní volby, které se uskuteční podle nové ústavy, jsou nadějí na další posílení demokracie v této zemi,“ uvedl po jednání s gruzínskými partnery Milan Cabrnoch. Právě proto považuje podle svých slov za důležité navázání spolupráce s gruzínskými politickými stranami, které sdílí stejné hodnoty jako pravicově a konzervativně orientované strany v Evropě a které se budou podílet na dalším směrování své země. Připomněl zároveň, že Gruzie nabízí do budoucna ekonomický potenciál pro evropské i české firmy, které jsou v regionu již dnes poměrně silně zastoupené.

Jan Bauer v diskuzi zdůraznil, že bližší spolupráce s Gruzií byla jednou z priorit České republiky během jejího předsednictví v EU. „Byla to právě Česká republika, která podpořila vznik tzv. Východního partnerství a za jejíhož předsednictví v EU byla tato iniciativa oficiálně spuštěna. Evropská unie musí aktivně spolupracovat se všemi svými sousedy a hledat cesty, jak přispět ke stabilitě v kavkazských zemích, včetně klíčové Gruzie. Probíhající dluhová krize by neměla pozornost evropských lídrů od této významné iniciativy odvrátit,“ dodal Jan Bauer.

Setkání v Tbilisi se zúčastnil také předseda Mladých konzervativců Jiří Fremr, který projevil zájem o navázání spolupráce s podobně orientovanými organizacemi mladých lidí v Gruzii. Jiří Kozák, výkonný ředitel liberálně-konzervativní akademie CEVRO, pak představil gruzínských zástupcům koncept vzdělávání pravicově smýšlejících lidí v České republice.

 
Zpět

 

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Co nám vzkazuje Jan Palach? Cena svobody je absolutní. Bez ní není život

Jedenáctého srpna roku 1968 slavil Jan Palach dvacáté narozeniny. Možná, navzdory všem přicházejícím varovným signálům, stále ještě doufal, že o svém osudu budeme moci rozhodovat sami. ...

více

Drahý moloch na talíři školáků

Pokud chcete porozumět tomu, proč stát bobtná, krásným příkladem je nejnovější návrh ministerstva školství, aby děti, na které rodiče pobírají přídavek, měly ve školách oběd zdarma. Myšlenka zní bohul...

více

Co potřebujeme pro inovační strategii

Inovační strategie Česka do roku 2030, o jejíž přípravě informovaly Hospodářské noviny, po právu měla by být věcí národního zájmu. Je opravdu nejvyšší čas na transformaci celého pojetí české ekonomiky...

více
Ods Prachatice Hospic