Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Články a komentáře

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Články a komentáře

Články a komentáře

Politicky stabilní a proevropsky orientovaná Gruzie je v zájmu EU i České republiky

2012-06-19

 

shodli se zástupci konzervativních stran sdružených v Asociaci evropských konzervativců a reformistů (AECR), včetně Občanské demokratické strany, kteří v Tbilisi jednali ve dnech 15. - 17. června o možné spolupráci především s gruzínskou stranou křesťanských demokratů. Politickou situaci před podzimními parlamentními volbami v Gruzii a vyhlídky na povolební vývoj pak zástupci AECR diskutovali s představiteli všech významnějších pravicových gruzínských politických uskupení.

Občanskou demokratickou stranu reprezentoval Milan Cabrnoch, poslanec Evropského parlamentu, který vede delegaci Evropského parlamentu v zemích Kavkazského regionu, a předseda sněmovního evropského výboru Jan Bauer. Na konferenci se zástupci gruzínské vládní strany a opozice je doplnil místopředseda Evropského parlamentu a člen předsednictva ECR Oldřich Vlasák. Setkání se zúčastnili také představitelé některých pravicových stran z Arménie a Ázerbájdžánu.

„Občanská demokratická strana jako součást frakce Evropských konzervativců a reformistů klade i na půdě Evropské unie důraz na spolupráci se státy bývalého sovětského bloku, které jsou navzdory své komplikované vnitropolitické situaci naším důležitým strategickým a ekonomickým partnerem. Právě Česká republika může být díky svým historickým zkušenostem aktivním hybatelem vztahů s kavkazskými zeměmi,“ uvedl mimo jiné Oldřich Vlasák a dodal: „Bylo by naivní věřit, že napjatá situace v tomto regionu včetně Gruzie se změní mávnutím kouzelného proutku. O to důležitější je aktivně komunikovat s představiteli gruzínských politických stran, těch vládních i opozičních, a hledat příležitosti ke spolupráci, z níž mohou těžit obě strany. A zároveň podporovat snahu Gruzie o zapojení do Severoatlantických struktur a procesu evropské integrace. Jednání s gruzínskými partnery opakovaně ukázala, že ze strany Gruzie nejde o plané fráze, ale vážně míněné úsilí, díky kterému jsou ke kompromisům ochotni i političtí soupeři.“

„Česká zahraniční politika je dlouhodobě jedním z nejhlasitějších advokátů Gruzie v Evropské unii. Tato země se nachází ve velmi obtížné politické situaci, kterou komplikuje okupace 21 procent jejího území ruskými vojsky. Považuji proto za důležité, že současná politická elita v Gruzii je proevropsky orientovaná a věřím, že nadcházející parlamentní volby, které se uskuteční podle nové ústavy, jsou nadějí na další posílení demokracie v této zemi,“ uvedl po jednání s gruzínskými partnery Milan Cabrnoch. Právě proto považuje podle svých slov za důležité navázání spolupráce s gruzínskými politickými stranami, které sdílí stejné hodnoty jako pravicově a konzervativně orientované strany v Evropě a které se budou podílet na dalším směrování své země. Připomněl zároveň, že Gruzie nabízí do budoucna ekonomický potenciál pro evropské i české firmy, které jsou v regionu již dnes poměrně silně zastoupené.

Jan Bauer v diskuzi zdůraznil, že bližší spolupráce s Gruzií byla jednou z priorit České republiky během jejího předsednictví v EU. „Byla to právě Česká republika, která podpořila vznik tzv. Východního partnerství a za jejíhož předsednictví v EU byla tato iniciativa oficiálně spuštěna. Evropská unie musí aktivně spolupracovat se všemi svými sousedy a hledat cesty, jak přispět ke stabilitě v kavkazských zemích, včetně klíčové Gruzie. Probíhající dluhová krize by neměla pozornost evropských lídrů od této významné iniciativy odvrátit,“ dodal Jan Bauer.

Setkání v Tbilisi se zúčastnil také předseda Mladých konzervativců Jiří Fremr, který projevil zájem o navázání spolupráce s podobně orientovanými organizacemi mladých lidí v Gruzii. Jiří Kozák, výkonný ředitel liberálně-konzervativní akademie CEVRO, pak představil gruzínských zástupcům koncept vzdělávání pravicově smýšlejících lidí v České republice.

 
Zpět

 

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Ods Prachatice Hospic