Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Články a komentáře

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Články a komentáře

Články a komentáře

Očekáváme naplnění české „výjimky“,

2012-04-17

 

uvedli před jednáním v Evropském parlamentu předsedové sněmovního a senátního evropského výboru Jan Bauer a Luděk Sefzig
Praha, 16. dubna: Česká republika očekává, že jí členské státy EU umožní přistoupit k britsko-polskému protokolu o uplatňování Listiny základních práv EU v souladu s politickou dohodou, která byla učiněna v roce 2009 během ratifikace Lisabonské smlouvy. S tímto stanoviskem seznámí zítra ve Štrasburku evropské poslance ve Výboru pro ústavní záležitosti (AFCO) předseda sněmovního evropského výboru Jan Bauer (ODS) a předseda senátního evropského výboru Luděk Sefzig (ODS).
Přijetí protokolu představuje změnu primárního práva, a proto o ní mají členské státy podle dřívější dohody rozhodovat spolu s nejbližší přístupovou smlouvou, kterou je právě finišující smlouva s Chorvatskem. Prostřednictvím zprávy, která vzniká na půdě výboru AFCO, se před jednáním Evropské rady k české „výjimce“ povinně vyjádří také Evropský parlament.
„Očekáváme, že členské státy naplní svůj příslib z roku 2009 a umožní České republice přistoupit k protokolu, který zpřesňuje výklad kompetencí Evropského soudního dvora. Tuto dohodu však v Evropském parlamentu zpochybňují čeští sociální demokraté. Žádost o vystoupení zástupců českého parlamentu ve výboru AFCO proto vnímám i jako reakci na hlasy europoslanců za ČSSD, kteří přistoupení k protokolu hlasitě odmítají a staví se proti dlouhodobému oficiálnímu postoji České republiky,“ uvedl před jednáním Jan Bauer.
Podle něj je přístup sociální demokracie škodlivý a snižuje vážnost České republiky v zahraničí. „Pochopím, že ČSSD prezentuje jiný názor na fiskální pakt nebo zavedení evropských daní. Tentokrát by si ale levice měla pro své divadelní aranžmá zvolit vhodnější kulisy. Vtahováním vnitřních záležitostí na evropskou půdu a zpochybňováním dříve dojednané mezinárodní smlouvy snižuje vážnost české zahraniční politiky a vážně poškozuje naše zájmy v Unii. Neumím si představit, že by podobně podráželi nohy vlastní vládě europoslanci z jiných členských zemí,“ dodal Bauer. Podle něj navíc chybí k odmítání protokolu racionální důvody: „Protokol už platí ve Velké Británii a Polsku a Česká republika se k němu pouze připojí. V žádném případě se nezmění a nezmenší rozsah práv garantovaných Listinou.“
Luděk Sefzig v této souvislosti připomněl, že sociální demokraté loni na podzim prosadili v Senátu ČR, v němž mají momentálně většinu, usnesení vyzývající vládu, aby od požadavku sjednat protokol ustoupila. „Sociální demokraté své stanovisko protlačili bez ohledu na věcnou a odbornou debatu. Europoslance z výboru AFCO budu informovat, že se jedná o usnesení iniciované vládní opozicí a přijaté prostou většinou v horní komoře parlamentu, které nevyjadřuje oficiální postoj české exekutivy jako jedné ze smluvních stran dohody,“ uvedl Luděk Sefzig.
„Protokol byl jako mezinárodní smlouva prezidentského typu sjednán v souladu s ústavním pořádkem České republiky a v souladu s ústavními pravidly proběhne v českém parlamentu jeho následná ratifikace. Jeho odmítnutí by v tuto chvíli zpochybnilo kontinuitu české zahraniční politiky. Zásadně odmítám výklad, že se jedná o výjimku nebo jakýsi opt-out z Listiny práv EU. Přijetím protokolu čeští občané žádná práva neztratí ani nezískají. Jde pouze o interpretační nástroj, který mimo jiné vyloučí, aby Evropský soudní dvůr rozhodoval o českých zákonech mimo působnost unijního práva. Žádná sociální práva, která máme mimochodem už dnes vyšší než v řadě jiných členských států, omezena nebudou,“ upřesnil dopady protokolu Luděk Sefzig.
Jednání Výboru pro ústavní záležitosti AFCO proběhne ve Štrasburku za účasti českých zástupců zítra ve večerních hodinách.

 
Zpět

 

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Ods Prachatice Hospic