Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Články a komentáře

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Články a komentáře

Články a komentáře

Obce získají zpět dřívější federální majetek

2012-03-21

 

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila zákon, který umožní navrátit obcím historický nemovitý majetek, který nebyl zahrnutý do převodu majetku na obce podle zákona z května 1991. Důvodem byl fakt, že k tomuto datu byl správně podřízen zejména federálním ministerstvům obrany a vnitra a nacházel se ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky.
Podle schváleného zákona bude moci být vydán majetek, který obce vlastnily ke dni 31. prosince 1949 a který se nenachází na území vojenských újezdů a v pásmu do 50 metrů od státních hranic. Zákon, který se dotkne desítek obcí na území České republiky, iniciovali mimo jiné jihočeští poslanci za ODS František Dědič a Jan Bauer.
„Zákonem chceme především narovnat nerovné postavení obcí, kdy některým byl jejich historický majetek z období před rokem 1949 navrácen a některé na něj z důvodu nevyjasněných právních podmínek po rozdělení federace zatím marně čekaly. V praxi se jedná o zhruba dva tisíce hektarů lesů, stovky hektarů pozemků a některé nemovitosti, které doposud spravovalo zejména ministerstvo obrany, aniž by byly důležité pro obranné účely, jako například vojenská cvičiště. V souhrnu tedy nejde o velký majetek, jeho navrácení ale významně přispěje k rozvoji několika desítek obcí. Konkrétně jihočeské město Tábor nárokuje již od roku 1991 zhruba 500 hektarů lesa,“ uvedl k zákonu jako jeden z předkladatelů František Dědič, jihočeský poslanec ODS a bývalý starosta Tábora.
„Zákon se dotkne i několika obcí na Prachaticku, jeho přijetí dlouho očekává například Vimperk. Zdaleka se ale nejedná jen o jihočeské obce. O navrácení historického majetku se dlouhodobě hlásí i obce v dalších krajích České republiky,“ dodal další z předkladatelů zákona Jan Bauer, dnes poslanec ODS, dříve starosta Prachatic.
V průběhu legislativního procesu došlo po dohodě s ministerstvem obrany a vnitra k několika změnám. Oproti původnímu návrhu bude moci být navrácen pouze ten majetek, který určí vláda svým usnesením, a to nejpozději do 30. září příštího roku. Obce mohou o zařazení nemovité věci na tento seznam aktivně žádat do 31. března příštího roku.

 
Zpět

 

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Co nám vzkazuje Jan Palach? Cena svobody je absolutní. Bez ní není život

Jedenáctého srpna roku 1968 slavil Jan Palach dvacáté narozeniny. Možná, navzdory všem přicházejícím varovným signálům, stále ještě doufal, že o svém osudu budeme moci rozhodovat sami. ...

více

Drahý moloch na talíři školáků

Pokud chcete porozumět tomu, proč stát bobtná, krásným příkladem je nejnovější návrh ministerstva školství, aby děti, na které rodiče pobírají přídavek, měly ve školách oběd zdarma. Myšlenka zní bohul...

více

Co potřebujeme pro inovační strategii

Inovační strategie Česka do roku 2030, o jejíž přípravě informovaly Hospodářské noviny, po právu měla by být věcí národního zájmu. Je opravdu nejvyšší čas na transformaci celého pojetí české ekonomiky...

více
Ods Prachatice Hospic