Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Články a komentáře

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Články a komentáře

Články a komentáře

Obce získají zpět dřívější federální majetek

2012-03-21

 

Poslanecká sněmovna dnes ve třetím čtení schválila zákon, který umožní navrátit obcím historický nemovitý majetek, který nebyl zahrnutý do převodu majetku na obce podle zákona z května 1991. Důvodem byl fakt, že k tomuto datu byl správně podřízen zejména federálním ministerstvům obrany a vnitra a nacházel se ve vlastnictví České a Slovenské Federativní Republiky.
Podle schváleného zákona bude moci být vydán majetek, který obce vlastnily ke dni 31. prosince 1949 a který se nenachází na území vojenských újezdů a v pásmu do 50 metrů od státních hranic. Zákon, který se dotkne desítek obcí na území České republiky, iniciovali mimo jiné jihočeští poslanci za ODS František Dědič a Jan Bauer.
„Zákonem chceme především narovnat nerovné postavení obcí, kdy některým byl jejich historický majetek z období před rokem 1949 navrácen a některé na něj z důvodu nevyjasněných právních podmínek po rozdělení federace zatím marně čekaly. V praxi se jedná o zhruba dva tisíce hektarů lesů, stovky hektarů pozemků a některé nemovitosti, které doposud spravovalo zejména ministerstvo obrany, aniž by byly důležité pro obranné účely, jako například vojenská cvičiště. V souhrnu tedy nejde o velký majetek, jeho navrácení ale významně přispěje k rozvoji několika desítek obcí. Konkrétně jihočeské město Tábor nárokuje již od roku 1991 zhruba 500 hektarů lesa,“ uvedl k zákonu jako jeden z předkladatelů František Dědič, jihočeský poslanec ODS a bývalý starosta Tábora.
„Zákon se dotkne i několika obcí na Prachaticku, jeho přijetí dlouho očekává například Vimperk. Zdaleka se ale nejedná jen o jihočeské obce. O navrácení historického majetku se dlouhodobě hlásí i obce v dalších krajích České republiky,“ dodal další z předkladatelů zákona Jan Bauer, dnes poslanec ODS, dříve starosta Prachatic.
V průběhu legislativního procesu došlo po dohodě s ministerstvem obrany a vnitra k několika změnám. Oproti původnímu návrhu bude moci být navrácen pouze ten majetek, který určí vláda svým usnesením, a to nejpozději do 30. září příštího roku. Obce mohou o zařazení nemovité věci na tento seznam aktivně žádat do 31. března příštího roku.

 
Zpět

 

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Ods Prachatice Hospic