Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Články a komentáře

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Články a komentáře

Články a komentáře

O jaderné energetice si musíme rozhodnout nezávisle na Bruselu

2011-11-16

 

Rozvoj jaderné energetiky je v našem národním zájmu a rozhodování o něm je bytostnou záležitostí České republiky. Uvedl to dnes po jednání Výboru pro evropské záležitosti jeho předseda Jan Bauer z ODS. Reagoval tak na debatu o trendech v evropské energetice a aktuální strategii ČEZ, kterou poslanci vedli s generálním ředitelem společnosti ČEZ Danielem Benešem a předsedou dozorčí rady Martinem Romanem.
„Energetika má spadat do výlučné pravomoci národních států, fakticky má ale celoevropský rozměr. A to nejen v důsledku opakovaných pokusů Bruselu tento sektor regulovat a nařizovat nová, pro Českou republiku často velmi nevýhodná pravidla. Jako zástupce jihočeského kraje považuji za klíčovou zejména otázku dalšího rozvoje jaderné energetiky v Evropě, kde se nyní střetávají dva zcela protichůdné proudy. Rozhodnutí sousedního Německa vystoupit z jádra považuji za krátkozraké, masivní výstavba větrných elektráren na severu Německa může navíc ohrozit i přenosovou soustavu v České republice. Přesto rozhodnutí Německa jako suverénního státu plně respektuji. Stejně tak ale důrazně odmítám tlak z německé a rakouské strany na odstavení jádra v České republice. Ten je v příhraničních regionech neustále patrný a lze očekávat, že v blízké době ještě zesílí v souvislosti s hodnocením tzv. stress testů jaderných elektráren, které v rámci Evropské unie proběhly po havárii ve Fukušimě,“ uvedl Jan Bauer.
Ten zároveň projevil přesvědčení, že při unijním hodnocení výsledků těchto testů, které v České republice proběhly v Temelíně i Dukovanech, převáží odborné argumenty nad politikou. „Česká republika musí v Evropské unii aktivně hledat spojence, aby pomohla vytvořit protiváhu hysterii, která vypukla po Fukušimě a která může v důsledku ohrozit budoucí produkci elektřiny v Evropě,“ dodal Jan Bauer. O aktuálním vývoji v sektoru energetiky budou poslanci evropského výboru se zástupci ČEZ diskutovat pravidelně.
Výbor pro evropské záležitosti se dnes věnoval také návrhu na změnu schengenských pravidel, které mají mimo jiné umožnit Komisi rozhodovat o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v EU v případech ohrožení veřejného pořídku či vnitřní bezpečnosti. „Přestože se výbor s většinou navržených opatření ztotožnil, nesouhlasíme s tím, aby Komise mohla o znovuzavedení kontrol vnitřních hranic rozhodovat z vlastní iniciativy. Osobně se obávám, že by mohlo dojít ke zneužití tohoto institutu. Změny fungování Schengenu bychom nyní měli využít především k politickému tlaku na Brusel, aby garantoval dodržování zákazu hraničních kontrol a nemohlo tak docházet jako v minulosti k neoprávněným policejním kontrolám v českoněmeckém příhraničí,“ komentoval rozhodnutí výboru Jan Bauer.

 
Zpět

 

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Ods Prachatice Hospic