Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Články a komentáře

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Články a komentáře

Články a komentáře

Kdo třikrát po sobě spáchá vážný přestupek, přijde o dávky v hmotné nouzi

2018-09-20

 

Dnes jsme v poslanecké sněmovně představili návrh pravidel, podle kterých přijdou o dávky v hmotné nouzi ti, kteří spáchají třikrát vážný přestupek a nebudou na ně platit žádné pokusy o nápravu.

Více zde:
S návrhem vyloučit dočasně ze sociální pomoci chronické „přestupkáře“ přišla Občanská demokratická strana. O dávky v hmotné nouzi, zejména doplatek na bydlení, by přišel na tři měsíce každý, kdo by se dopustil postupně tří vážných přestupků a současně by byla splněna podmínka, že mezi druhým a třetím přestupkem neuplynul ani rok. Sledovaly by se konkrétně přestupky proti veřejnému pořádku jako je rušení nočního klidu, přestupky proti občanskému soužití, kam patří ublížení na zdraví nebo výhrůžky, a přestupky proti majetku, tedy zejména drobné krádeže. Návrh tak rozšiřuje již platný seznam důvodů, pro které lze příjemce dávek vyloučit z režimu zákona o pomoci v hmotné nouzi.

Návrh dnes na tiskové konferenci představili předseda ODS Petr Fiala, místopředseda výboru pro sociální politiku Jan Bauer a kandidát na primátora Českých Budějovic Martin Kuba.

„Přicházíme se dvěma návrhy, které by zlepšily život ve městech a obcích. Jsou to poctivá a rozumná řešení na dva problémy, o kterých u nás někteří politici sice velmi bombasticky mluví, ale reálně pro to nic nedělají. Pomocí těchto návrhů chceme podpořit důslednější vzdělávání dětí, kde je to ohroženo, lepší soužití a větší pocit bezpečí. Plníme také náš slib voličům – že budeme v ODS pracovat jako jeden tým: naši radní a zastupitelé ve městech a obcích, ale i my zde v Poslanecké sněmovně a v Senátu,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala.

„Solidarita a pomoc potřebným lidem je samozřejmým projevem každé vyspělé společnosti. Většinová společnost, která se na tuto pomoc skládá, ale logicky očekává, že její příjemci budou dodržovat zákony a chovat se v souladu s pravidly slušnosti. Namísto toho někde příjemci dávek terorizují své sousedy, ničí veřejná prostranství a trvale zaměstnávají místní úřady a policii. Navržená novela má takovým lidem vzkázat, že sociální dávky si v takovém případě nemohou nárokovat,“ představil návrh zákona Jan Bauer.

Podle Jana Bauera nejde o trest. Návrh je záměrně připraven tak, aby fungoval preventivně a problémové příjemce dávek motivoval ke změně chování. „Nechceme nikoho postihovat za banální přestupky ani jednorázové selhání. Lhůty, s nimiž návrh počítá, naopak poskytují dostatek prostoru k případné sociální práci a vystavení žluté karty s varováním, že beze změny chování dotyčný člověk o dávky na tři měsíce přijde,“ vysvětluje Bauer. Pokud by v individuálních případech bylo takové opatření příliš tvrdé, umožňuje návrh úřadům práce tyto dávky příjemci přesto vyplatit. Bude to ale možné výhradně se souhlasem obce v místě jeho bydliště.

„Při přípravě návrhu jsme vycházeli mimo jiné ze zkušeností z Českých Budějovic. Podobně jsou na tom ale i další města a lidé v konkrétních ulicích, kde někteří jedinci nebo celé skupiny opakovaně narušují veřejný pořádek a ničí klidné sousedské vztahy. V situaci, kdy obce dnes nemohou zasahovat do výplaty sociálních dávek na bydlení, není možné chování takových lidí téměř vůbec korigovat,“ říká kandidát ODS na primátora Českých Budějovic Martin Kuba. Podle něj takové spory často končí tím, že se zoufalí lidé obrací na primátory, starosty a městskou policii, která jen opakovaně řeší sepisování přestupků. „Právě to pomůže řešit návrh ODS na změny v zákoně o pomoci v hmotné nouzi. Lidé, kteří opakovaně narušují soužití ve městě a obci, přece nemohou počítat s tím, že jim sousedé navzdory jejich chování budou ještě přispívat na nájem. To je z našeho pohledu naprosto nelogické.“

ODS dále navrhuje zpřesnit některá pravidla, která se neaplikují, anebo jen výjimečně. Jde konkrétně o povinnost rodičů dohlížet na povinnou školní docházku dětí, při jejímž porušení se mají dávky odejímat už podle současného znění zákona. ODS navrhuje přestupek proti povinné školní docházce (nikoliv té předškolní) evidovat stejně jako ostatní přestupky a současně svým návrhem vybízí k lepšímu sdílení informací mezi příslušnými rezorty, aby se úřady práce mohly o vybraných přestupcích svých klientů dozvídat automaticky.

https://www.ods.cz/clanek/16275-ods-kdo-trikrat-po-sobe-spacha-vazny-prestupek-prijde-o-davky-v-hmotne-nouzi

 
Zpět

 

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Ods Prachatice Hospic