Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Články a komentáře

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Články a komentáře

Články a komentáře

doporučení Evropského výboru

2011-09-08

 

Evropský výbor doporučí sněmovně ratifikovat změnu článku 136 Lisabonské smlouvy.
Praha, 8. září 2011: Výbor pro evropské záležitosti dnes doporučil poslanecké sněmovně vyslovit souhlas se schválením změny článku 136 Lisabonské smlouvy, která má umožnit vznik tzv. stálého záchranného mechanismu pro státy ve finančních potížích. Poslanci budou o této změně hlasovat na nadcházející schůzi poslanecké sněmovny. Informoval o tom po skončení jednání evropského výboru jeho předseda Jan Bauer. Již dříve o změně článku 136 jednal Senát, který jednání o tomto návrhu nejdříve přerušil, a vláda následně návrh stáhla. Senátoři by se tak změnou Lisabonské smlouvy měli zabývat na některé z příštích schůzí. Na návrh vlády budou obě komory parlamentu rozhodovat kvalifikovanou většinou.
„Nechceme blokovat řešení krize, kterou dnes procházejí země eurozóny. Změnou článku nedojde k převodu pravomocí na unijní instituce, pouze se umožní, aby si členové eurozóny mezinárodní smlouvou domluvili postup při finanční pomoci státům v potížích. To doposud Lisabonská smlouva neumožňovala,“ vysvětlil Jan Bauer. Pokud by navíc jednou Česká republika k euru přistupovala, jednala by o přistoupení k záchrannému mechanismu separátně. O konkrétní podobě záchranného mechanismu se v Unii vedou ještě debaty a podpis smlouvy i jeho ustavení se očekává během listopadu.
Jan Bauer připomněl také aktuální rozhodnutí německého Spolkového ústavního soudu, který potvrdil, že finanční pomoc je v souladu s německou ústavou, nesmí ale probíhat automaticky z rozhodnutí exekutivy. Jako podmínku vyslovil, že musí být zajištěna parlamentní kontrola každé jednotlivé finanční transakce. „Rozhodnutí německého ústavního soudu naznačuje, že fungování záchranného mechanismu v EU nebude v praxi bez obtíží. Česká republika zatím euro nepřijala a jeho zavedení není vzhledem ke kritickému stavu eurozóny na pořadu dne. Přesto bychom měli s předstihem začít diskutovat, jaké nástroje budou mít v rukou zákonodárci ke kontrole svých vlád,“ doplnil Jan Bauer, který zároveň připomněl, že již dnes dostává vláda ke klíčovým jednáním na půdě unijních instutucí tzv. vázaný mandát.

Na plénum poslanecké sněmovny z rozhodnutí výboru poputuje také návrh nové finanční perspektivy EU. Jan Bauer potvrdil, že poslanci ODS i nadále odmítají návrhy na vytvoření vlastních zdrojů evropského rozpočtu a nesouhlasí ani s vytvořením tzv. infrastrukturního fondu, do něhož by měla být převedena část prostředků z tzv. politiky soudržnosti. „Již dříve jsme návrhy na společné daně, například z finančních transakcí, odmítli. Sypání dalších peněz do společné kasy, navíc při ztrátě kontroly nad jejich tokem a využití ze strany členských států, fungování evropské ekonomiky nezlepší. Zároveň nesouhlasíme s přeléváním peněz do nově vytvořeného infrastrukturního fondu. Je pravděpodobné, že pro Českou republiku by bylo jeho zřízení krajně nevýhodné, protože peníze poplynou zejména do zemí, které do evropského rozpočtu přispívají nejvíce,“ zakončil Bauer.

 
Zpět

 

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Ods Prachatice Hospic