Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Články a komentáře

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Články a komentáře

Články a komentáře

Bankovní unie neřeší příčiny dluhové krize

2012-10-19

 

Včera začal v Bruselu další ze summitů Evropské unie, který se zabývá řešením dluhové krize. Český premiér na něj odjel s odhodláním zablokovat přijetí bankovní unie, pokud by její parametry měly ohrozit český bankovní systém, potažmo celou českou ekonomiku. To je jistě v tuto chvíli z pohledu ČR správné řešení. Obhájit jej ale může být pro českou diplomacii velmi obtížné, pokud se zastáncům bankovní unie podaří prokázat, že její ustavení je jedinou cestou, jak zachránit euro a eurozónu, a zároveň, že zánik eura by opravdu byl ekonomickou katastrofou celosvětového rozsahu.
I v tomto případě by ČR neměla do bankovní unie vstupovat, ale na druhou stranu by neměla bránit EU, nebo menší skupině zemí, aby ztráty evropských bank a dluhy zemí v dluhové krizi zaplatily a euro tím zachránily.
V politickém a ekonomickém zájmu České republiky nepochybně je, aby Evropská unie prosperovala, ať již budeme, nebo ze specifických důvodů nebudeme její součástí. Proto je, podle mého názoru, druhým úkolem české diplomacie poukázat na to, že bankovní unie možná dočasně vyřeší důsledky dluhové krize, rozhodně ale neřeší její příčiny. Ustavení bankovní unie nesmí zakrýt pravé příčiny krize a oslabit snahu o jejich řešení. K příčinám patří především nedostatečná hospodářská konkurenceschopnost Evropy, příliš nákladný evropský sociální model, neefektivní vynakládání prostředků z evropských fondů, nadbytečná regulace trhů a nevýhody plynoucí z jednotné měny.
K odstranění těchto příčin ale Evropa potřebuje čas, který získá jen za předpokladu, že se podaří stabilizovat situaci ve státech jižního křídla Unie. Aktuální postup Španělska, které otálí s žádostí o pomoc od ECB, která by vedla k nákupu jejich obligací na sekundárním trhu, lze ale interpretovat tak, že Španělsko nechce přijmout dohled ECB a potažmo EU (potažmo Německa) nad svými strukturálními reformami, který je s touto pomocí spojen.
Pokud Česká republika chce ze specifických důvodů zůstat mimo bankovní unii, ostatní státy EU by to měly respektovat, protože jsme příliš malí, abychom ovlivnili celkovou situaci, a protože nemáme euro. Naše nepřistoupení k bankovní unii neohrozí řešení dopadů krize, ale naše přistoupení může vážně ohrozit stabilitu bankovního systému v ČR. Na druhou stranu je třeba si rozmyslet, zda ze středně a dlouhodobého pohledu nás nebude neúčast v bankovní unii nějak hendikepovat. Nestane se ČR vůči finančnímu světu nedůvěryhodná, když naše banky nebudou pod centrálním dohledem? Nedojde k odlivu kapitálu z bank a neoslabí to hospodářství? Diskuzi o dlouhodobých dopadech existence ČR mimo bankovní unii zatím postrádám.

 
Zpět

 

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Ods Prachatice Hospic