Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Články a komentáře

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Články a komentáře

Články a komentáře

Bacha na posílání miliard do Řecka, varuje předák poslanců ODS

2011-10-22

 

Na Slovensku parlament schválil navýšení eurovalu (EFSF), čímž se Slováci zavázali k garancím ve výši několika miliard eur za krachující státy. V České republice se nyní v obou komorách parlamentu projednává novela Lisabonu, která má umožnit vznik trvalého eurovalu. Projednávání již bylo několikrát odročeno.
Objevují se totiž hlasy, že by to znamenalo bianco šek na 250 miliard korun. I předseda sněmovního Výboru pro evropské záležitosti a první místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Bauer z ODS nabádá v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz k opatrnosti. I trvalá výjimka z eura, kterou by si přál prezident Václav Klaus, by se neměla podle něho vyloučit.
Bývalý předseda slovenského parlamentu Richard Sulík, jehož strana Sloboda a solidarita, hlasovala proti navýšení EFSF, varuje české zákonodárce před tím, aby hlasovali pro novelu Lisabonu, která umožní budoucí vznik ESM. Podle něho by Češi podepsali bianco šek na zhruba 250 miliard korun pro zadlužené státy eurozóny v okamžiku přijetí eura. Stejné obavy sdílí i děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické Miroslav Ševčík. Vy jste pro přijetí návrhu na změnu Lisabonu?

Ten problém je poněkud složitější. Lisabonská smlouva v současnosti neumožňuje sanaci krachujících států mimo živelných pohrom a katastrof. Současné kroky v rámci takzvaných dočasných mechanismů finanční stability se dějí pouze v rámci eurozóny a jsou podle mého názoru na hranici legitimity. Oproti tomu zmíněný stálý mechanismus známý pod zkratkou ESM má platit od roku 2013 a cesta k němu vede právě přes změnu čl. 136 Lisabonské smlouvy. Touto změnou nedojde k přesunu národních kompetencí, protože fungování ESM bude mít mezivládní charakter. Obě komory parlamentu daly již letos na jaře ke změně čl. 136 předběžný souhlas ve formě vázaného mandátu. Nyní jsme ve fázi následné ratifikace ve všech členských státech EU, u nás bude nutná ústavní většina obou komor parlamentu.
A jak by se nyní mělo podle vás postupovat?
Již na jaře jsem ale vyzýval k velké opatrnosti a ani nyní nedoporučuji ratifikaci uspěchat, naopak spíše přerušit a sledovat budoucí vývoj. V celé eurozóně mohou nastat nenadálé a velmi překotné události. Rozhoduje se o osudu eura a budoucím směřováni EU. Záchranná opatření také ztrácejí podporu veřejnosti ve většině států. Pokud má ale EU nějaké záchranné mechanismy přijmout, tak raději stálé, s jasnými pravidly a sankcemi a tvrdou parlamentní kontrolou.
Nebylo by lépe schválit novelu Lisabonu výměnou za trvalý opt out z eura, jak navrhoval prezident Václav Klaus? Nebo výměnou za výjimku z Listiny práv EU? Není netaktické dávat všechno Bruselu zdarma?
Bylo by samozřejmě velmi netaktické a naivní dávat Bruselu vše zdarma a lacino. Ale nezapomínejme, že Brusel již několik let není pouze ´oni´ ale částečně také ´my´. Jsem přesvědčen, že pravicové vlády - ta současná i minulé - hájily naše zájmy v EU tvrdě a razantně a rozhodně se nepodřizovaly tlaku ze strany Bruselu. Příkladem toho je právě vyjednaná výjimka z Listiny práv EU, která má stoprocentně vyloučit možné prolomení Benešových dekretů. I když současná levicová opozice tuto dohodu českého státu devalvuje, věřím, že bude hlasováním potvrzena. Abychom si ale mohli zachovat taktický vyjednávací prostor, skutečně doporučuji proces ratifikace článku 136 pozdržet.
Trvalý opt-out z eura je za stávající ekonomické situace v eurozóně určitě téma k diskuzi. Přinesl by obrovské politické náklady, které bychom museli nést, ale netvrdím, že je to nemožné. Nelze o něm ale rozhodnout ze dne na den. Předpokladem je politická shoda a zejména podpora veřejnosti, která o budoucím přijetí eura rozhodla v referendu před několika lety spolu se vstupem České republiky do EU.
Jakým způsobem by měl český parlament kontrolovat či schvalovat finanční záruky státům EU?
Role parlamentu v evropských otázkách musí obecně posilovat, protože jako přímo volená instituce dává vládě potřebné mantinely a kontroluje využití peněz z rozpočtu. Zapojení zákonodárců do rozhodování o případné finanční pomoci jiným členským státům proto považuji za samozřejmost a již dříve jsem upozorňoval na to, že bychom v tak důležité věci měli začít mluvit o novém definování pravomocí dolní komory ve vztahu k vládě. Způsoby kontroly vládních rozhodnutí koneckonců řeší i jiné státy, naposledy Německo, kde ústavní soud podmínil pomoc krachujícím členským státům souhlasem rozpočtového výboru Bundestagu.
A máte již konkrétní návrh? Například konkrétní návrh změny jednacích řádů obou komor parlamentu?
Konkrétní návrh ale v tuto chvíli není na stole, protože přistoupení České republiky k euru a tedy i k případnému záchrannému mechanismu přece jen není na pořadu dne. A vzhledem k turbulentnímu vývoji v eurozóně navíc není jasné, jak přesně bude tento mechanismus fungovat. V budoucnu si ale umím představit změnu jednacího řádu, která rozšíří počet případů, kdy si vláda musí do sněmovny chodit pro vázaný mandát. Diskuzi pak můžeme vést o tom, zda vláda bude v takových případech potřebovat souhlas samotného pléna poslanecké sněmovny nebo jen příslušných výborů, například rozpočtového. Konkrétní představu již mám a hodlám ji po diskusi s panem premiérem nejprve představit našemu poslaneckému klubu. 
Zpět

 

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Ods Prachatice Hospic