Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Články a komentáře

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Články a komentáře

Články a komentáře

Afričtí uprchlíci ukázali na doutnající problém EU

2011-05-10

 

Evropská komise tento týden navrhla pod tlakem jihoevropských zemí a především Francie rozšířit podmínky, za nichž budou moci země v schengenském prostoru obnovit kontroly na svých hranicích. Konkrétní kontury zatím návrh nemá, ústy eurokomisařky Malmstrőmové zodpovědné za migrační politiku jsme se ale dozvěděli, že by mělo jít o opatření výjimečná a dočasná. Pro někoho jde o příklad oslabování schengenské dohody, pro jiné o logické vyústění akutních problémů s přílivem uprchlíků ze severní Afriky zmítané politickými nepokoji. Reakce Komise vyvolaná aktuální situací v tomto regionu každopádně předznamenává velmi závažný problém, kterému bude muset EU v příštích letech a desetiletích čelit.
Imigranti jako společný problém EU
Počet nelegálních imigrantů, kteří přicházejí do evropských zemí bez vidiny pracovního uplatnění a úspěšného zapojení do většinové společnosti, rok od roku roste. České republiky se tento trend zatím nedotýká, protože většina imigrantů dává přednost našim bohatším sousedům. Nemusí ale trvat dlouho a diskuze o možné „redistribuci“ uprchlíků do všech členských zemí se může z bruselských kuloárů přenést na veřejnost. A nelze vyloučit, že i Česká republika, která má dnes jednu z nejpřísnějších azylových politik v EU, bude tlačena k uvolnění doposud poměrně konzervativního přístupu k migrační politice. Na příkladu v podstatě všech evropských zemí, kterých se uprchlické vlny zatím dotýkají nejvíce, se zatím ukazuje, že tradiční evropský liberální přístup k migrační politice selhává. Důsledkem je i plíživé posilování pozice populistických a krajně pravicových hnutí napříč Evropou.
Tendence sladit přístupy jednotlivých států k migrační politice v EU v posledních letech neustále sílí. Pracuje se i na společném evropském azylovém systému, který by měl zamezit zneužívání rozdílů mezi národními azylovými systémy a poskytnout stejné standardy ochrany všem žadatelům. Ve svých materiálech k migrační politice pak unijní instituce nezapomínají zdůrazňovat význam legálních imigrantů, kteří mohou představovat potřebnou pracovní sílu a pomáhat řešit populační propad. Bohulibá předsevzetí na bruselském papíře ale není a nebude lehké převést do praxe. Často jsou naopak příkladem jisté naivity, s níž evropské instituce k řešení palčivých problémů přistupují.
Zvítězí liberální nebo konzervativní cesta?
Je příznačné, že problém migrace se v souvislosti s možnou korekcí schengenského systému otevírá ve dnech, kdy si připomínáme samotný vznik Evropské unie. Její zakladatelé tehdy jen těžko mohli předvídat, jakými starostmi budou evropské země žít za několik desítek let. Migrační politika je vedle finanční stability eurozóny aktuálně tématem číslo jedna. Evropské země se musí rozhodnout, zda půjdou v přístupu k imigrantům dál liberální cestou, nebo zařadí zpátečku směrem ke konzervativnějším opatřením. Není to otázka jen pro politiky. Jde o klíčovou otázku, která musí být předmětem celospolečenské diskuze.
V souvislosti s africkými uprchlíky začal problém s přílivem imigrantů z kulturně odlišných regionů viditelně doutnat. Jde ale o nebezpečnou časovanou bombu, která může kdykoliv vybouchnout.

 
Zpět

 

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Ods Prachatice Hospic