Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Aktuality z regionu

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Aktuality z regionu

Aktuality z regionu

Radní návštívili sociální zařízení na území města Prachatice

2010-03-22

 

Pondělní jednání Rady města Prachatice bylo zahájeno návštěvou sociálních zařízení na území města Prachatice. "Radní nahlédli především do těch zařízení, které podporuje město Prachatice ze svého rozpočtu, či prostřednictvím vyhlašovaných grantů," uvedl starosta Ing. Jan Bauer.

Jednalo se o zařízení Mateřské centrum Sluníčko, Centrum volného času „Céčko“, Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje, o.s., pracoviště Prachatice , kde se nachází Půjčovna kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a Komunitní centrum zdravotně postižených a seniorů, dále prohlídka pokračovala v Občanské poradně Prachatice KREBUL, o.s., v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež COOLna a v Krizovém centru – Centrum pomoci rodině a dětem.

Cílem exkurze bylo zajistit ucelený přehled o registrovaných službách na území města Prachatice, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a včetně dalších služeb doprovodných. Prostřednictvím sociálních služeb je obecně zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho-socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů.

V rámci České republiky je zaregistrováno 5322 služeb, v Jihočeském kraji 465 a na území města Prachatice k 22.3.2010 je zaregistrováno 13 sociálních služeb.

 
Zpět

 

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Ods Prachatice Hospic