Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Aktuality z regionu

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Aktuality z regionu

Aktuality z regionu

Povodňové peníze půjdou do oprav komunikací a protipovodňových opatření

2010-01-13

 

V červnu letošního roku postihly město Prachatice a přilehlé obce přívalové deště, které způsobily rozsáhlé majetkové škody. Vedení města následně požádalo o dotace v rámci programu Obnova obecního a krajského majetku postiženého živelní nebo jinou pohromou (povodně 2009) a získalo finanční prostředky na opravu místní komunikace Kahov – Stádla a na opravu místních komunikací a protipovodňová opatření ve městě Prachatice. Náklady na opravu místní komunikace Kahov – Stádla včetně oprav a obnovení přilehlých příkopů, propustků a vtokových objektů v délce 2,7 km činí 4 995 tis. Kč a akci bude realizovat firma Strabag, a.s., která vzešla z výběrového řízení. Oprava místních komunikací ve městě Prachatice zahrnuje opravu parkoviště, chodníků a odvodnění komunikace v ulice Primátorská, opravu odstavné plochy u česel v ulici Pod Lázněmi, opravu opěrné zdi u chodníku v ulici Krumlovská a opravu opěrné zdi komunikace v ulici Mlýnské. Rozpočet této akce činí 1,6 mil. Kč a vítězem výběrového řízení se stala firma Čestmír Buriánek BI STAV.

„Odstranění povodňových škod je u obou akcí 100% kryto ze získané dotace ze státního rozpočtu a realizace je plánována v závislosti na klimatických podmínkách v období od ledna do června roku 2010,“ upřesnil Jan Bauer, starosta města Prachatice a poslanec PS PČR.

Tisková konference ze dne 12.1.2010 na prachatické radnici.

 
Zpět

 

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Ods Prachatice Hospic