Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR - Aktuality z regionu

Jan Bauer
Ing. Jan Bauer, kandidát do PSP ČR » Aktuality z regionu

Aktuality z regionu

Cenu Makropulos získal prachatický hospic

2011-10-12

 

Prvního října si celosvětově připomínáme den seniorů a v České republice se stává tradicí, že toto datum je spojeno s předáním Ceny Makropulos. S touto iniciativou přišlo ministerstvo zdravotnictví již v roce 2005 v návaznosti na Národní program přípravy na stárnutí. Název tohoto ocenění je inspirován divadelní hrou Karla Čapka Věc Makropulos, především jejím poselstvím, že kvantitativní prodlužování lidského života nestačí, pokud není naplněno smyslem a kvalitou. Cena přináší nejen možnost vyzdvihnout mimořádné a v praxi osvědčené projekty z oblasti zdravotní a sociální péče určené seniorům, ale pomáhá s jejich publicitou, která pak v praxi boří mýty a stereotypy v přístupu ke stáří. Může být udělena obci nebo městu České republiky nebo nestátní neziskové organizaci, není však určena pro fyzické osoby.
Cenu Makropulos za rok 2011 na slavnosti v Národním divadle osobně udělil ministr zdravotnictví Leoš Heger Hospici sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích. Jde o specializované zdravotnické zařízení poskytující péči pacientům v terminální fázi onemocnění a jejich rodinám. Představuje nejen lůžkové zdravotnické zařízení, ale prostřednictvím domácí hospicové péče poskytuje zdravotní služby i v domovech pacientů. Do současnosti posloužil Hospic sv. Jana Nepomuka Neumanna v Prachaticích již více než tisícovce těžce nemocných pacientů. Jak se píše v návrhu tohoto ocenění, „velkou většinu z těchto pacientů doprovodili zaměstnanci svou láskyplnou péčí na věčnost“. Navrhovatelem v tomto případě byla Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která byla sama Cenou Makropulos oceněna v minulém roce za Domov sv. Karla Boromejského v Praze-Řepích. Za rok 2009 ocenění náleží Městu Chrudimi za systém zdravotně sociálních služeb realizovaný v Centru sociálních služeb a pomoci. Součástí letošního slavnostního večera pak bylo benefiční představení baletu Labutí jezero.
Zatímco v západní Evropě a USA se hospicové hnutí začalo rozvíjet v padesátých a šedesátých letech minulého století, tak v ČR se zájem o paliativní medicínu rozvinul až po roce 1989. Jsem proto velice rád, že toto zařízení se podařilo vybudovat právě v Prachaticích. Je mi velkou ctí, že jsem jedním z dlouholetých sponzorů a podporovatelů Hospice sv. Jana Nepomuka Neumanna. Paliativní péče je důležitou součástí vyspělé kulturní společnosti a prachatický hospic si cenu Makropulos právem zaslouží.

 
Zpět

 

Jan Bauer: Na čem mi záleží

V politice působím od roku 1996 a vždy bylo mojí prioritou hájit zájmy lidí v místě, ve kterém žiju, a principy, kterým věřím. Jako starosta a krajský zastupitel jsem se pral za zájmy svého města a kraje, jako poslanec podporuji v hospodářském výboru české firmy a v sociálním výboru se snažím pomáhat těm, kteří se ocitli v životní nouzi. Ctím svobodu a právo a věřím, že politika se dá dělat odvážně, důvěryhodně a slušně. Pokud se chcete o mé práci a názorech dozvědět více, jste na správném místě.

Jan Bauer

Zprávy ODS:

Ods Prachatice Hospic